ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޙީ

1,230

ޚުލާސާ

  • ގޮޅިން އަސާސީ ހިދުމަތެއް ނުލިބޭ
  • ފަލަ ސުރުޙީ

30 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 22:17

22:23

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ގޮޅިން އަސާސީ ހިދުމަތެއް ނުލިބޭ

ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މިކުރެވުނީ ތަފާތު ތަޖްރިބާއެއް. މިއީ މިނިވަންވީ ކީއެއް ނޫން. ވަކި ވަގުތެއްގައި ނިކުމެވެނީ. ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވާނެ.

އަޅުގަނޑަކީ ފިލައިގެން އުޅުނު މީހެއް ނޫން.  ހައްޔަރުކުރި ފަހުން ކަންތައް ކުރީ އެކަންތައްތައް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫން. ސާފު ބޯފެނެއް ނުލިބޭ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް ނައި. ގަދަ ހޫނުގައި ގޮޅީގައި ތިބީ. ގޮޅިއަށްލީ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އަސާސީ ހިދުމަތެއް ދީފައެއް ނުވޭ.

30 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 22:23

22:17

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފަލަ ސުރުޙީ

މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު

30 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 22:17

ރިޒުނާ ޒަރީރު

RiznaZareer

22:23
ގޮޅިން އަސާސީ ހިދުމަތެއް ނުލިބޭ
22:17
ފަލަ ސުރުޙީ