ހޯމަ 20 ޖެނުއަރީ 2020
2 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 25
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޙީ

ޚުލާސާ
  • ގޮޅިން އަސާސީ ހިދުމަތެއް ނުލިބޭ
  • ފަލަ ސުރުޙީ

30 އޯގަސްޓު 2017 | ބުދަ 22:17

22:23

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ގޮޅިން އަސާސީ ހިދުމަތެއް ނުލިބޭ

ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މިކުރެވުނީ ތަފާތު ތަޖްރިބާއެއް. މިއީ މިނިވަންވީ ކީއެއް ނޫން. ވަކި ވަގުތެއްގައި ނިކުމެވެނީ. ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވާނެ.

އަޅުގަނޑަކީ ފިލައިގެން އުޅުނު މީހެއް ނޫން.  ހައްޔަރުކުރި ފަހުން ކަންތައް ކުރީ އެކަންތައްތައް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫން. ސާފު ބޯފެނެއް ނުލިބޭ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް ނައި. ގަދަ ހޫނުގައި ގޮޅީގައި ތިބީ. ގޮޅިއަށްލީ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އަސާސީ ހިދުމަތެއް ދީފައެއް ނުވޭ.

30 އޯގަސްޓު 2017 | ބުދަ 22:23

22:17

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފަލަ ސުރުޙީ

މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު

30 އޯގަސްޓު 2017 | ބުދަ 22:17

ރިޒުނާ ޒަރީރު

RiznaZareer

1065
22:23
ގޮޅިން އަސާސީ ހިދުމަތެއް ނުލިބޭ
22:17
ފަލަ ސުރުޙީ