މުހައްމަދު ގާސިމް

0

Articles

 

0

Article Views

 

Follow

ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 2009 ވަނަ އަހަރު ގައުމީ އިނާމު ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ގިނަ އަދަދަކަށް ދިގު ވާހަކަޔާއި ކުރު ވާހަކަ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ލިޔުއްވަން ފެއްޓެވީ 1997 ހިސާބުގައެވެ. ވާހަކަ ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު މައުޟޫތަކަށް މަޟްމޫނާއި ކޮލަމްތައްވެސް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ސަމާސާ އަދަބަކީވެސް ޝައުގާ ގުޅިފައިވާ ފަންނެކެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

އެންމެ މަގުބޫލް ލިޔުންތައް