ހޮނިހިރު 08 އޯގަސްޓު 2020
11 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ވޮލީބޯލް

ގައުމީ ޖޫނިއާ ވޮލީ ޓީމުތަކަށް ކޯޗުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

  • ޖޫނިއާ ޓީމުތަކަށް ހެޑް ކޯޗާއި އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުވެސް ބޭނުންވޭ
  • މުސާރަ ދިނުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ދެފަރާތުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން

ކ. މާލެ | 4 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 17:13 | 2,051

ރާއްޖޭގެ އެކި ފަންތީގައި މަސައްކަތްކުރާ ވޮލީ ކޯޗުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ޒުވާން ވޮލީ ޓީމް ތަކެއް އެކުލަވައިލުމަށް ނިންމައި އެ ޓީމުތަކަށް ކޯޗު ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގަ އާއި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ވާދަކުރެވޭ، ކުޅިވަރުގެ އަހްލާގާއި ފުރިހަމަ ހުނަރު ލިބިފައިވާ، މޮޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ މައްޗައް އެކުލެވިގެންވާ ޓީމުތަކަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ ޔޫތު ނެޝަނަލް ޓީމް ތަކެއް އެކުލަވައިލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އިއުލާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ޓީމްތަކަށް ހޮވޭ ކޯޗުންނަކީ، 2017 އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު އެ ޓީމްތައް ކުޅެންޖެހޭ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކަށް ޓީމް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކޯޗުން ކަމަށެވެ.

ކޯޗުގެ މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން2017  މެއި 11 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން، އެފަރާތެއްގެ ވަނަވަރާއި އެކު ޝަރުޠުތައް ހަމަވާކަން ބަޔާންކޮށް ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް މި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

 

ކޯޗުގެ މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތައް ކަމުގައި ބުނެފައި ވަނީ:

 

1- ދިވެއްސަކަށްވުން.

2- ހެޑް ކޯޗުން: އެފް.އައި.ވީ.ބީ ކޯޗާރސް ލެވެލް 1 ސެޓިފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުން: އެފް.އައި.ވީ.ބީ ކޯޗާރސް ލެވެލް 1 ސެޓިފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ފެންވަރުގައި ވޮލީބޯޅަ ކުޅުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

3- ވޭތިވިޔެ 2 އަހަރުދުވަހު ވީ.އޭ.އެމް އިން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާފައިވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ކޯޗް ކޮށްދީފައިވުން.

4- ޔޫތް ވޮލީބޯޅަ ޓީމްތައް ތަމްރީންކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ޝައުޤު ހުރުން.

 

ޒުވާން ޓީމުތަކަށް ކޯޗުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ އިރު، ވީއޭއެމުން ވަނީ ހަތަރު ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ޒުވާން ޓީމުތަކުގެ ގޮތުގައި ވީއޭއެމުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ 16 އަހަރުންދަށުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމާއި 19 އަހަރުންދަށުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމުތަކެވެ. މިއިން ކޮންމެ ޓީމަކަށް ވެސް ހެޑް ކޯޗަކާއި އެސިސްޓެންޓް ކޯޗެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް އިއުލާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޒުވާން ޓީމުތަކަށް ކޯޗު ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ވީއޭއެމުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ އަގެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.