ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 14:04
މިޝާލްގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަށުނަމާދު އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ކައުބާގައި
މިޝާލްގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަށުނަމާދު އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ކައުބާގައި
ގޫގުލް
އަމީރު މިޝާލް އަވަހާރަވުން
ސައުދީގެ އަމީރު މިޝާލް އުމުރުފުޅުން 93 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
 
އަމީރު މިޝާލް އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުން 93 އަހަރުފުޅުގައި
 
އަމީރު މިޝާލްވަނީ އެލީޖަންސް ކައުންސިލް ޗެއާ ކުރައްވާފަ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ ބޭބޭފުޅު އަމީރު މިޝާލް އުމުރުފުޅުން 93 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ދައުލަތުގެ ނޫސް އިދާރާ ސައުދީ ޕްރެސް އޭޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

އަމީރު މިޝާލްއަކީ  ކުރީގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ ވެރިކަމުގައި 2006 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދެވި އެލީޖަންސް ކައުންސިލްގެ ޗެއާމަންއެވެ. އެ ކައުންސިލަކީ ވެރިކަން ވާރުތަ ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ރަސްމީކޮށް ހަވާކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާއެވެ.

މިޝާލްގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަށުނަމާދު އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިޝާނަމާދަށް ފަހު ކައުބާގައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް