raajjemv logo
ފަރާ ހާން
ފަރާ ހާން އާއިލާއާ އެކީ ރާއްޖޭގައި
 
ފަރާ ހާން ރާއްޖޭގައި ހުރީ ސޮނެވާފުށީގެ ރިސޯޓެއްގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
7,408
ކ. މާލެ |
1 މެއި 2017 | ހޯމަ 13:48
ފަރާ ހާން އާއިލާއާއި އެކީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި
ޓްވިޓަރ

ބޮލީވުޑްގެ ފުންނާބު އުސް ޑިރެކްޓަރު، ޕްރޮޑިއުސަރ، ކޮރިއޮގްރާފަ އަދި އެކްޓްރެސް ފަރާ ހާން ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ހުއްޓުމެއްނެތި ބޮޑެތި ފިލްމުތަކާއި ޝޯތައް ހުށައަޅައިދިނުމަށް ފަހު ފަރާ ހާން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ ފަރާގެ ކުދިންނާއެކު އެވެ. އޭނާ ވަނީ ދަރިންނާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގައި ޓްވީޓް ކޮށްފަ އެވެ.

ފަރާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ކޮންދުވަހެއްގައި ކަމެއް ޔަގީން ނުވި ނަމަވެސް މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ވަނީ ރާއްޖެ ޓެގްކޮށް ޓްވީޓް ކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ޓްވީޓުގައި ވަނީ އޭނާގެ ތިން ދަރިން ސްވިމިންޕޫލް ކައިރީގައި ތިއްބާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ.އަދި އެޓްވީޓުގައި ސޮނެވާފުށި ޓެގްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ފަރާ ހާން ރާއްޖޭގައި ހުރީ ސޮނެވާފުށީގެ ރިސޯޓެއްގައި ކަން އެނގެއެވެ.

ފަރާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އޭނާގެ އެއްމާބަނޑު ތިން ކުދިންނާއި ފިރިމީހާއާ އެކީގައެވެ. އޭނާ ކޮށްފައިވާ އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އޭނާގެ އެއްމާބަނޑު ތިންދަރިންނާއި ފިރިމީހާއާ އެއްކޮށް ހުރި ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓްކޮށްފައެވެ.

އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޝްރިޝް ކުންދަރަކީ ވެސް ޑައިރެކްޓަރެކެވެ. އޭނާ ހަދާފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ޖާނޭމަން" އާއި "ޖޯކަރް" ހިމެނެ އެވެ. ފަރާ އެންމެ ފަހުން ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިން ފިލްމަކީ 2014 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ހެޕީ ނިއު އިޔާ" އެވެ.

ފަރާ ވަނީ 2015 އަހަރުގައިވެސް އޭނާގެ އާއިލާއެކީގައި ރާއްޖެއައިސްފައެވެ. ފަރާ ހާންގެ އިތުރުން ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެ ވެފައި ވަނީ ބޮލީވޫޑްގެ ތަރިންގެ މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށެވެ. އެ ގޮތުން އަކްސޭ ކުމާރާއި ބިޕާޝާ ބާސޫ އާއި ސަލްމާން ޚާންގެ އާއިލާ އާއި އެ ނޫން ވެސް ގިން ތަރިންތަކެއް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް