ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ޝަޓްލް މާސްޓާސް ބެޑްމިންޓަން ކުލަބު

ޝަޓްލް މާސްޓާސް ބެޑްމިންޓަން ކުލަބު އިފުތިތާހުކޮށްފި

  • ލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އުފެއްދި ކުލަބެއް
  • ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 13:13 | 1,965

ޝަޓްލް މާސްޓާސް ބެޑްމިންޓަން ކުލަބު އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ - ފޭސްބުކް

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން މުޅިން އަލަށް އުފެއްދި ޝަޓްލް މާސްޓާސް ބެޑްމިންޓަން ކުލަބު އިފުތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަނަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރު (އެމްއީސީސީ) ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބެޑްމިންޓަން ކުލަބު ރަސްމީކޮށް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވީ އެމްއީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރު މަރިޔަމް ޒާހިރެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ އެ ކުލަބުގެ ލޯގޯ އާއި ޖާޒީވެސް އިފުތިތާހުކޮށްފައެވެ. އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ވެސްޓަން ޕްރޮވިންސްގެ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެރިންނާއި، ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

ޝަޓްލް މާސްޓާސް ބެޑްމިންޓަން ކުލަބު އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ޝަޓްލް މާސްޓާސް ބެޑްމިންޓަން ކުލަބުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެ ކުލަބުގެ ފަރާތުން ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި ކުޅިވަރަށް ދިވެހިން އަހުލުވެރިކުރުމާއި، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ސްރީ ލަންކާގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހިން ދިރިއުޅޭއިރު، ދިވެހިގެންގެ މެދުގައި އަބަދުވެސް ގިނަ ކުޅިވަރުގެ އިވެންޓްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ބެޑްމިންޓަނާއި، ޓީޓީ އާއި، ބިލްއާޑް އަދި ވޮލީބޯޅައިގެ އިތުުރުން ފުޓްސަލް މުބާރާތްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.