ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
އެންވައިއެސްބީއޭ އިން ޓްރަމްޕްގެ ވަކީލު ވަކިކުރުން

ނިއު ޔޯކް ސްޓޭޓް ބާ އެސޯސިއޭޝަނުން ޓްރަމްޕުގެ ވަކީލު ވަކިކުރުމަށް ހުށައަޅައިފި

  • ފާއިތުވެ ދިޔަ މަސްތަކުގައި އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލުމަށް ރޫޑީ މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަނީ ލިބިފައި
  • ޖެނުއަރީ ހަ ވަނަ ދުވަހު ކެޕިޓޮލްގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ރޫޑީގެ އަތެއް ވާކަމަށް ވާހަކަތައް ދެކެވޭ

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 23:59 | 4,114

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވަކީލު ރޫޑީ ގިއުލިއާނީ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ނިއު ޔޯކް ސްޓޭޓް ބާ އެސޯސިއޭޝަން (އެންވައިއެސްބީއޭ) އިން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވަކީލު ރޫޑީ ގިއުލިއާނީ ވަކިކުރަން ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެންވައިއެސްބީއޭ އިން މި ހުށައެޅުން ހުށައަޅާފައި ވަނީ ފާއިތުވެ ދިޔަ މަސްތަކުގައި އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލާއި ޓްރަމްޕްއަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ރޫޑީ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމުގެ ގިނަ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދާތީ ކަމަށް އެއެސޯސިއޭޝަނުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ ހަ ވަނަ ދުވަހު ކެޕިޓޮލްގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވެސް ރޫޑީގެ އަތެއް ވާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި އެކު އެސޯސިއޭޝަނުން ރޫޑީ ވަކިކުރެވެން ޖެހޭ ކަމަށް އެންވައިއެސްބީއޭ އިން ދެކެއެވެ.

އެންވައިއެސްބީއޭ އަކީ ވޮލެންޓަރީ ބާއެއް ކަމުން ބާއިން ރޫޑީ ވަކިކުރި ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ޓްރަމްޕް ގެ ވަކީލުގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެންވައިއެސްބީއޭ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ރޫޑީއަށް އޭނާގެ ދިފާއުގައި ވާހަަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.