ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ކޯވިޑް-19

ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 64 މިލިއަނުން މައްޗަށް

  • މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 64,546,368
  • މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ 219 ޤައުމަކުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކުން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވޭ
  • އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އަދި މީހުން މަރުވެފައި ވަނީ އެމެރިކާއިން

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 08:05 | 3,071

ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ ބަޔަކަށް ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއްގައި ފަރުވާދެނީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 64 މިލިއަނުން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 64,546,368 (ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް) އެވެ. އަދި މި ބަލީގައި 1,493,975 (އެއް މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް) މީހެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ، 44,740,606 (ސާޅީސް ހަތަރު މިލިއަން ހަތްލައްކަ ސާޅީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ހަ) މީހުންނެވެ.

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ 219 ޤައުމަކުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކުން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވާއިރު، އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އަދި މީހުން މަރުވެފައި ވަނީ އެމެރިކާ އިންނެވެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 14,154,963 (ސާދަ މިލިއަން އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރު ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން) މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، 277,792 (ދެލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ) މީހެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިޔާއިންނެވެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް 9,531,109 (ނުވަ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ އެއްތިރީސް ހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަ) މީހަކު މި ބައްޔަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި 138,627 (އެއްލައްކަ ތިރީސް އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ހަތާވީސް) މީހުން ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ.

ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ބްރެޒިލުންނެވެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް 6,396,754 (ހަ މިލިއަން ތިންލައްކަ ނުވަދިހަ ހަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް) މީހަކު މި ބައްޔަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި 173,979 (އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ތިންހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަ) މީހެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކުން މައްޗަށް އުޅޭ ގައުމުގެ ތެރޭގައި، ރަޝިއާ، ފްރާންސް، ސްޕެއިން، އާޖެންޓީނާ އަދި ކޮލޮމްބިއާ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.