ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އިރާނުގެ އިސް ނިއުކްލިއަރ ސައިންސްވެރިޔާ މަރާލުން

ސައިންސްވެރިޔާގެ މަރާ ގުޅިގެން އިރާނުން ބަދަލު ހިފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

  • މުހުސިން މަރުވެފައި ނިރުބަވެރިން ދީފައިވާ ހަމަލާއެއްގައި
  • އިރާނުން ބުނަނީ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައިވަނީ އިޒްރޭލު ކަމަށް
  • މީގެ ކުރިންވެސް އިރާނުގެ ސައިންސްވެރިންތަކަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 28 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 16:46 | 21,080

އިރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ - ސީ.އެން.އެން

އިރާންގެ އިސް ނިއުކްލިއަރ ސައިންސްވެރިޔާ މުހުސިން ފަޚްރިޒާދަށް ހުކުރު ދުވަހު ހަމަލާދީ މަރާލި މީހުންނަށް ރައްދުގައި ހަމަލާ ދޭނީ އެކަމަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ވަގުތު އައިސް ޖެހުމުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަޚްރިޒާދު މަރުވެފައި ވަނީ އޭނާގެ ހަތަރު ބޮޑީގާޑުންނާ ނިރުބަވެރިންނާއި ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު ހަމަލާތަކަށްފަހު، ލިބުނު ޒަހަމްތަކާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރުގެ މިލިޓަރީ އެޑްވައިޒަރ ހުސެއިން ދެހެގަންވެސް ވަނީ ހަމަލާދިން މީހުންނަށް "ގުގުރީގެ ބާރުގައި" ރައްދު ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދެއްވާފައެވެ. އެ ގައުމުގެ ހާރިޖިއްޔާއިން މި ހަމަލާ ސިފަކުރީ މުޅި ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދެވުނު ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އިރާނުން ތުހުމަތު ކުރަނީ ފަޚްރިޒާދަށް ހަމަލާދިނީ އިޒްރޭލުން ކަމުގައެވެ. ސަބަބަކީ މުހުސިންއަކީ އިޒްރޭލުން އަވަހާރަ ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން ލިސްޓުގައި އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ އޭނާ ކަމަށްވާތީއެވެ. ނަމަވެސް އިޒްރޭލުން މިހާތަނަށް މި މައްސަލައިގައި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ފާއިތުވި ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އީރާންގެ އެތައް ނިއުކްލިއަރ ސައިންސްވެރިންނެއް ވަނީ މަރާލާފައެވެ. އަދި މި ހުރިހާ ފަހަރުތަކުގައިވެސް މި ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އިޒްރޭލުގެ ބޮލުގައި އެޅުވިނަމަވެސް، އެ ގައުމުން އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރެއެވެ.

ފަޚްރިޒާދަކީ ކުރިން އިރާންގެ އަސްކަރިއްޔާގައި މަސައްކަތް ކުރި އޮފިސަރެކެވެ. ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ފަހްރިޒާދު ސިފަކުރަނީ އިރާންގެ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ހާމަވެފައިވާ އިޒްރޭލުގެ ސިއްރު ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އީރާނުގައި ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ މުހުސިންއެވެ. އަދި އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫވެސް ވަނީ އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަަރ ޕްރޮގްރާމުގެ ވެރިޔަކީ މުހުސިން ކަމަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.