ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
އާޗާ ޕްރީޕެއިޑް ތަޢާރަފްކުރުން

"އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް" ގެ ނަމުގައި މުޅިން އައު ޕްރިޕެއިޑް ޕްލޭންތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި

  • ޕްލޭންތައް ވަނީ 12 މަސް، 6 މަސް އަދި 3 މަހަށް ބަހާލާފަ

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 00:02 | 8,803

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް - ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން "އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް" ގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއަށް މުޅިން އައު ޕްރިޕެއިޑް ޕްލޭންތަކެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ތަޢާރަފްކުރި އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ޕްލޭންސް އަކީ އެއް ފަހަރު ރީޗާރޖްކޮށްގެން ދިގު މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްލޭންތަކެކެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭ އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ޕްލޭންތައް ވަނީ 12 މަސް، 6 މަސް އަދި 3 މަހަށް ބަހާލާފަ އެވެ.

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިން ބުނިގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޕެންޑަމިކް އާއި ގުޅިގެން އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، އޮފީސް މަސައްކަތާއި، ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި އިންޓަނެޓްގެ މުހިންމުކަން އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ޕްލޭން ތައާރަފް ކުރެވިފައިވަނީ، ޕްރިޕެއިޑް ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގުގައި ގިނަ ފައިދާތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެކްޓިންގ ޗީފް ކޮމާރޝަލް އޮފިސަރ، ހުސައިން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މިތަޢާރަފްކުރެވުނު އައު ޕްރިޕެއިޑް ޕްލޭންސް، "އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް" އަކީ ޕްރިޕެއިޑް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލޭންތަކެއް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މި މަސައްކަތްކުރަނީ މިފަދަ އިޖާދީ ތަފާތު ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ، އިތުރު ލުއިފަސޭހަކަމާއި އެކު ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ.

~ ~ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެކްޓިންގ ޗީފް ކޮމާރޝަލް އޮފިސަރ، ހުސައިން ނިޔާޒް

އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލުމުން އެއް ފަހަރު ރިޗާރޖް ކޮށްލައިގެން 3 މަހަށް، 6 މަހަށް ނުވަތަ 12 މަހަށް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު ޑޭޓާ އެލަވަންސް، އަންލިމިޓަޑް އުރީދޫ ކޯލްސް އަދި ހިލޭ އެސް.އެމް.އެސް ކޮންމެ މަހަކު އާވެ، މެދުކެނޑުމެއްނެތި އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާއި އެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުމަށްވެސް މަގު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]jje.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.