raajjemv logo
ޕިންކްފޮންގެ ބޭބީ ޝާކް ލަވަ
ޑެސްޕަސީތޯ ވައްޓާލައި ޔޫޓިއުބްގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބެލި ވީޑިއޯއަކަށް ބޭބީ ޝާކް
 
ބޭބީ ޝާކް ލަވަ ޔޫޓިއުބްއަށް އަޕްލޯޑްކުރީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕިންކޮފޮންގް ސްޓޫޑިއޯއިން
 
ބޭބީ ޝާކް އަކީ ނާސަރީ ރައިމްއެއް، މި ލަވައިގެ އަސްލު ވެރިފަރާތެއް ނޭނގޭ
 
މި ލަވައަކީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި އިންތިހާއަށް މަގުބޫލުކަން ބޮޑު ލަވައެއް
އަލީ ސަމާޚް
4,256
ކ. މާލެ |
2 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޯމަ 19:00
ބޭބީ ޝާކް ލަވައިގެ ސްކްރީން ގްރޭބެއް
ޔޫޓިއުބް

ޔޫޓިއުބްގައި އެންމެ ގިނަ ވިޔުސް ލިބުނު ވީޑިއޯއަކަށް ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ބޭބީ ޝާކް ލަވަ ވެއްޖެއެވެ.

7.04 ބިލިއަން ވިއުސްއާއެކު ބޭބީ ޝާކް ލަވަ ވަނީ، 2017 ވަނަ އަހަރު ޕުއޭޓަ ރިކޯގެ ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލުއިޒް ފޮންޒީ ކިޔާފައިވާ ''ދެސްޕަސީތޯ'' ގެ ރެކޯޑް މުގުރާލާފައެވެ.

ސައުތުކޮރެޔާގެ ޕިންކްފޮންގްއިން ހަދާފައިވާ މި ލަވަޔަށް ޔޫޓިއުބްގެ އެންމެ ގިނަ ވިއުސްގެ ''ތާޖު'' ހޯދިފައި ވަނީ ލަވަ އަޕްލޯޑް ކުރިތާ ހަތަރު އަހަރު ފަހުންނެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި މި ލަވައިގެ ވަރޝަން ރެކޯޑްކުރީ ކޮރެއާ ދަރިފަސްކޮޅުގެ އެމެރިކާގެ ހޯޕް ސިގޮއިންއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ކޮޅު މި ލަވަ އިރުމަތީ އޭޝިއާގައި އެކަނި މަގުބޫލުވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، ފަހުން އެމެރިކާ އަދި ޔޫރަޕުގެ ޗާޓުތަކުން ވެސް މި ލަވަ ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

މި ލަވައިގެ އަސްލު ވެރިފަރާތާއި މެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައިވާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ލަވަތައް ލިޔާ ޖޮނަތަން ރައިޓް ކިޔާ މީހާކު ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޕިންކްފޮންގްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާއެއް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް