ބުރާސްފަތި 28 ޖެނުއަރީ 2021
10 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 14
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:19
އިޝާ 19:34
ޕޮމްޕެއޯ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމުގައި އެމެރިކާއިން ރާއްޖެ އަށް ގިނަ ލުއިތަކެއް ދޭނަން: މައިކް ޕޮމްޕެއޯ

  • ބަލިމަޑުކަމުގެ މިހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެމެރިކާއިން ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަން
  • ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެއަށް ތިން މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިސާގެ އެހީ ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައި

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 20:28 | 10,365

އެމެރިކާގެ ސެކެރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކަލް ރިޗަރޑް ޕޮމްޕެއޯ ރާއްޖެޓީވީ އަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން - އާކައިވް

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެ އަށް ދީފައިވާ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމުގައި ގިނަ ލުއިތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެކެރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކަލް ރިޗަރޑް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެމެރިކާއިން ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ޕޮމްޕެއޯ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ރާއްޖެޓީވީ" އަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައިއެވެ. އެގޮތުން މި އިންޓަވިއު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 9:20 ގައި ރާއްޖެޓީވީ އިން ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެއަށް ތިން މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ ކަން ޕޮމްޕެއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޕޮމްޕެއޯ ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާއިން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވަރަށް އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ވެކްސިންގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން ދުނިޔޭގެ ގައުމުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ފައިދާ ރާއްޖެ އަށްވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ޕޮމްޕެއޯ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.