އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ޓެރަރިޒަމް ދައުވާ

ފުލުހުންގެ ލޯންޗުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

  • ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނީ، ދިފާއީ ވަކީލަށް މަންޒަރާއި އަޑު ލިބުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން
  • މީގެކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއްވެސް މަންޒަރާއި އަޑު ލިބުމުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭތީ ކެންސަލް ކޮށްފައިވޭ
  • ލ. ގަން، ތުނޑި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ލޯންޗެއްގައި ޤަޞްދުގައި އަލިފާން ރޯ ކޮށްލި މައްސަލަ

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 17:28 | 2,784

ލ. ގަމު ބަނދަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ފުލުހުންގެ ލޯންޗުގައި ރޯކޮށްލާފައި - ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ލޯންޗެއްގައި ޤަޞްދުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ޓެރެރިޒަމް ދައުވާ އުފުލި ދެ މީހުންގެ އަޑުއެހުން ތާވަލް ކުރުމަށްފަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނީ، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ތާވަލް ކުރި އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނީ، ދިފާއީ ވަކީލަށް މަންޒަރާއި އަޑު ލިބުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ލ. ގަން، ތުނޑި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ލޯންޗުގައި ރޯކޮށްލި މި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުން ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ. އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނީ ވެސް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރި ކޮށް އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މަންޒަރާއި އަޑު ލިބުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޓެރެރިޒަމް ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ، ލ. ގަން، ތުނޑި، ލަވްސައިޑް ޢަބްދުއްލަޠީފް އާއި ލ. ކަޅައިދޫ ފިނިހިޔާގެ މޫސާ އިނާސްގެ މައްޗަށެެވެ.

އެގޮތުން މޫސާ އިނާސްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. މި ދަޢުވާ އިނާސްގެ މައްޗަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ 20 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޓެރެރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ލިޔުމެއް، ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެއްވެސް އިނާސްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި ވެއެވެެ. މި ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އިނާސް ދިރިއުޅޭ ގެ ބަލައި ފާސް ކުރި އިރު، ފެނުނު ލެޕްޓޮޕެއްގެ ހާޑް ޑިސްކް ތަހުލީލު ކުރިއިރު، ޓެރެރިސްޓް ޖަމާއަތްތައް ކަމަށްވާ، އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އާއި އަލްގައިދާއަށް ތާއީދު ކުރާ ކަން ދޭހަކޮށްދޭ ލިޔުންތަކާއި ވީޑިއޯ ފެނިފައި ވާތީއެވެ.

ޢަބްދުއްލަޠީފް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ވެސް ވަނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށް ދޭހަވާ އެއްޗެއް ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައި ވަނީ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ބަލައި ފާސް ކުރި އިރު ފެނުނު ހާޑް ޑިސްކެއްގައި ޖަބްޙަތުއްނުޞްރާ އާއި އަލްގައިދާއަށް ތާއީދު ކުރާކަން ދޭހަކޮށްދޭ ލިޔުންތައް ފެނިފައިވާތީއެވެ.

ހަމަ މި މައްސަލައިގެ ހެކި ނައްތާލާފައިވާތީ ޢަބްދުއްލަޠީފް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަށް އޭނާ އިއުތިރާފު ވުމާއި ގުޅިގެން ވަނީ 1 އަހަރާއި 12 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް 6 ޖުލައި 2020 ދުވަހު ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

ލ. ގަން، ތުނޑި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ފުލުހުންގެ ލޯންޗުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ 22 މާރޗު 2020 ދުވަހުއެވެ. ލޯންޗުތަކުގައި ރޯކޮށްލުމުގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓުން ނަގާފައިވާ އިރު، މިއީ ބޭރުގެ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކުން ރާއްޖޭގައި ދިން މިފަދަ ފުރަތަމަ ހަމަލާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.