އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުން

6 ރަށެއްގެ ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

  • އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 17:26 | 9,279

ޖޫޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ހަ ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ޖޭއެސްސީ ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ، ވ. ފެލިދޫ، ފ. ފީއަލީ، ގއ. ކޮލަމާފުށި، ޏ. ފުވައްމުލަކު، ސ. ފޭދޫ އަދި ސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށެވެ. އެގޮތުން، ފ. ފީއަލީ އަށާއި ގއ. ކޮލަމާފުށި އަދި ސ. ފޭދޫއަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އެކޯޓުތަކުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން މަގާމަށެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ މުސާރައަކީ 18،850ރ އެވެ. އަދި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ މުސާރައަކީ 21.000ރ އެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސަށް 4،000ރ ލިބޭއިރު، ރިސްކް އެލަަވަންސްގެ ގޮތުގައި 600ރ ލިބެ އެވެ.

ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އިސްލާމީ ޝަރީއާ ނުވަތަ ގާނޫނު، ނުވަތަ ގާނޫނާއި ޝަރީއަތުގެ ރޮނގުން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ނުވަތަ ގާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގައި ނުވަތަ ޝަރުއީ ކޯޓެއްގެ ލީގަލް މަގާމެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ހިމެނެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިއެއްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.