ހޯމަ 30 ނޮވެންބަރު 2020
04 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:19
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:10
2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓު

2021 ވަނަ އަހަރަށް 35 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށައަޅަނީ

  • މި އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ 37.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް
  • މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 13:26 | 3,445

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު - މަޖިލިސް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށައަޅާނީ 35 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީއިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ވިދާޅުވީ 2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށައަޅާނީ 35 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަމަށެވެ.

މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މާލީ އަހަރަކަށް އެކުލަވާލެވޭ އެ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، މިނިސްޓަރު ތައްޔާރުކޮށް، ބަޖެޓު އެކުލަވާލެވޭ މާލީ އަހަރު ފެށުމުގެ އެންމެ ލަސްވެގެން 1 މަސް ދުވަސް ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

މި އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ 37.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 15 ވަރަކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޝޯޓޭޖެއް އުޅެދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.