raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ޝާހްރުކް ޚާނާއި ދިޕިކާ އެކުގައި ފެނިގެންދާ ޕަތާންގެ ޝޫޓިންގް ފަށަނީ!
 
މި ފިލްމުން ޖޯން އަބްރަހަމް ވެސް ފެނިގެންދޭ
 
ޝޫޓިންގް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހު
 
މިއީ "ޒީރޯ" އަށް ފަހު ފެނިގެންދާ ޝާހްރުކްޚާންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް
އައިޝަތު ޝަރުފާ
4,310
ކ. މާލެ |
21 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 00:46
ފިލްމު ޕަތާންގެ ޕޯސްޓަރއެއް

ސިދާތް އާނަންދު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު 'ޕަތާން' ގެ ޝޫޓިންގ އަންނަ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ފަށާނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ދިޕިކާގެ އިތުރުން ދެން މި ފިލްމުން ފެނިގެން ދާނީ ޖޯން އަބްރަހަމްއެވެ. ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު ދެ މަސް ދުވަހުގެ ޝޫޓިންގއެއް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާ އިރު، އައު އަހަރުގެ ޗުއްޓީއަށް ފަހު ދީޕިކާ ޕަޑުކޯންއާއި ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ޝެޑިއުލް ވެސް ފައްޓާނެކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ފިލްމުގައި ޖޯން އަބްރަހަމް ފެނިގެން ދާނީ ނެގެޓިވް ރޯލަކުންނެވެ.

މި ފިލްމަކީ 2018 ގެ ފިލްމު 'ޒީރޯ' އަށް ފަހު ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. ނަމަވެސް ދީޕިކާ އަދި ޖޯން މިހާރު ވެސް ދަނީ އެކި ފިލްމު ތަކުގެ ޝޫޓިންގައި އަވަދިނެތި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ދީޕިކާ ގޯއާގައި ފިލްމު ޝޫޓިންގް ނިމުމަށްފަހު، 'ބާހޫބަލީ' ގެ އެކްޓަރު ޕްރަބާސްއާ އެކު ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. އަދި ޖޯން ދަނީ އެކްޝަން ފިލްމުތަކެއްކަމަށްވާ 'ސަތްޔަމޭވިޖަޔަތޭ 2' އާއި 'މުމްބާއި ސާގާ' ގެ ޝޫޓިންގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް