އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަން

ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަންގެ ހާލަތުގައި ރަށް އޮތަސް ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެ ރަށަކަށް ދެވޭނެ

  • ރަށަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މެދުކެނޑުމެއް ނެެތި އެރަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
  • މުދާ ބޭލުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެ

ކ. މާލެ | 20 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 01:58 | 2,787

އަބްދުﷲ މައުރޫފް އެޗްއީއޯސީގެ ޕްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން - އާކައިވް

ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަންގެ ހާލަތުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށެއް އޮތް ނަމަވެސް އެ ރަަށަކަށް ގޮސް ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ދަތި ކަމެއް ނެތި އެ ހިދުމަތް ލިބުމުގެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެ ކަަމަށް ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ، (އެޗީއޯސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްއީއޯސީ އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޓޯލް ޕްރިޕެރޭޝަން ކަންތަކާއި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އަބްދުﷲ މައުރޫފް ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށުން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ފެނި ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަން އަކަށް ދިއުމާއެކު އެ ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަށަށް އަރާ ފޭބުން މަނާ ކުރެވިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް އެ ރަށަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ސިއްހީ ހާދިސާއެއް ދިމާވެގެން އެ ރަށަށް ދާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ސިއްހީ ފަރުވާ މެދުކެނޑުނަ ނުދީ އެ ރަށުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެ ރަށަށް ދިއުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުރޫފް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ހާލަތުގައި އޮންނަ ރަށަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މެދުކެނޑުމެއް ނެެތި އެރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް މުދާ ބޭލުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ރަށް ދިއުމުން ކޮންމެހެން ބޭރަށް ނުކުންނަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށާއި ބޭރަށް ނުކުންނަ ނަމަ މާސް ކުއެޅުމަށް މައުރޫފް ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ އިތުރުން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވެސް މިހާރު ވަނީ ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަން ފެނިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.