ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ

"ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ - ފޯކުލޯރާއި ދިރާސީ ހަޤީޤަތް" މާދަމާ ޔޫޓިއުބުން!

  • މާދަމާ ހަވީރު 16:30 ގައި ޔޫޓިއުބު މެދުވެރިކޮށް، އެދަރުސް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
  • ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވާނީ، ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ދެ އެނަލިސްޓުން ކަމަށްވާ އަލާ އާއި ނާޖިހު
  • މާދަމާއަކީ ރާއްޖޭގެ ފަހުރުވެރި ޤައުމީ ދުވަސް

ކ. މާލެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 22:23 | 4,329

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ އާންމުކޮށްފައިވާ އިސްތިހާރު - ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ

ޤައުމީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން ހާއްސަ ދަރުހެއް ގެނެސް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، "ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ - ފޯކުލޯރާއި ދިރާސީ ހަޤީޤަތް" އެ މިނިސްޓްރީގެ ޔޫޓިއުބު ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށް، ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވާނީ މިނިސްޓްރީގެ ރިސަރޗް އެނަލިސްޓުން ކަމަށްވާ އަހުމަދު އަލާ އާއި މުހައްމަދު ނާޖިހު އެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް ދިރުވައި އާލާ ކުރުމާއި، ދިވެހި ތާރީހާއި ސަގާފަތާ ގުޅޭ ގިނަ ކަންކަން ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނާއި ހިއްސާ ކުރުމުގައި ވެސް އުޅުއްވާ ދެބޭފުޅުންނެވެ.

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ރިސަރޗް އެނަލިސްޓުން ކަމަށްވާ އަލާ އާއި ނާޖިހު ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވާ އެ ދަރުސް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30 ޔޫޓިއުބު ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ، 1 ރަބީއުލްއައްވަލް 981 ވިލޭރޭ އައްސުލްތާނު ޣާޒީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އައުޒަމް ސިރީ ސަވާއްދީތަ މަހާރަދުން، އެރަދުންގެ އެކުވެރިން ކޮޅަކާ އެކު މާލެ އަރާވަޑައިގެން އޭރު ރާއްޖެ އިސްތިޢުމާރު ކޮށްގެން ތިބި ޕޯޗުގީޒުންނާއި ހަނގުރާމަކުރައްވައި ފަތަހަ ހޯއްދެވި ތާރީޚީ ހާދިސާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ދުވަހަކީ ބޮޑުތަކުރުފާނު ޕޯޗްގީޒުންގެ ކިބައިން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވި ދުވަހެވެ. މި އަހަރު މި ފާހަގަ ކުރަނީ 77 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހެވެ. މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް މީލާދީ ގޮތުން ދިމާވަނީ 18 އޮކްޓޯބަރު ވާ އާދިއްތަ (މާދަމާ)އަށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި ވަނީ ހިޖުރައިން 1365 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ 1946 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހެވެ.

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަތިހު 5:45 ގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުން ފެށިގެންދާއިރު، ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ދާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައެވެ. އަދި ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުހާޠަބު ކުރައްވާ ހިޠާބެއް ދެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.