ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ދި ބެޓްމެން

ދަ ބެޓްމޭން ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި

  • މި ފިލްމް ދެން ރިލީސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު

ކ. މާލެ | 12 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 21:24 | 1,333

ދި ބެޓްމޭން ފިލްމް - އާކައިވް

2021 ވަނަ އަހަރު ރިލީސް ކުރަންއޮތް ސުޕަރ ހީރޯ ފިލްމު " ދަ ބެޓްމޭން" ރިލީސް ކުރުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ވާނަރ ބޮރޯންޒް އިންވަނީ ދަ ބެޓްމޭން"ގެ އިތުރުން "ދަ ފްލޭސް" އަދި "ދަ ޝަޒަމް2" އާއި އިތުރު ފިލްމުތައް ވެސް ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ރޮބޮޓްސް ޕެޓިންޝަން ބެޓްމޭންގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާނެ މި ފިލްމު މިހާރު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 4 މާރޗް 2022 ގައެވެ. އަދި "ޝަޒަމް 2" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހަކީ 2 ޖޫން 2023 އެވެ.

ޑްވޭން ޖޯންސަން ނުވަތަ "ދަ ކުރޮ" ފެނިގެންދާ "ބްލެކް އެޑަމް" 22 ޑިސެންބަރ 2021ގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް އަދި "މައިންކްރާފްޓް" 3 މާރޗް 2022ގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވީ ނަމަވެސް ރިލީޒް ކަލަންޑަރުން މި ފިލްމުތައް މިހާރު މިވަނީ އުނިކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.