ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ޕީޖީ ޝަމީމު/ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ޕީޖީ ޝަމީމު ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ރިޒްނާއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

  • ޕީޖީ ޝަމީމު ދެ ކަމެއް މިބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި
  • ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ދަށު ކޯޓުތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެސުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު
  • 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 16:47 | 3,595

ޕީޖީ ޝަމީމު އާއި ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ރިޒްނާއާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ޕީޖީ އޮފީސް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ޙުސައިން ޝަމީމް ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޢާއިޝަތު ރިޒްނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަނީ މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވަނީ ދެ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކީ، މިއަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި، ދަށު ކޯޓުތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާނީ ހަމައެކަނި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން ކޯޓުތަކުން ހަމަޖައްސަވަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރޭގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި، އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ ބޮޑު ބައެއް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި ވަގުތުވެސް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕީޖީ ޝަމީމު ވިދާޅުވި އެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް ޕްރޮސިކިއުޓަރުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުތަކަށް 3.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިގޮތަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުމުން މި ޚަރަދުގެ ބޮޑުބައެއް ސަލާމަތް ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ޕީޖީ ޝަމީމު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކަށް ޕީޖީ ޝަމީމު ވިދާޅުވީ، 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށްކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން ކޯޓުތަކުން ހަމަޖައްސަވަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސެވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކަންކަން ޒަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ޕީޖީ ޝަމީމު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދުލްއިންސާފުގެ ދާއިރާއާއި ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް ދަނީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ކުރަމުންނެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ ޗީފް ޖުޑިޝަރީ އެޑްމިނިސްޓަރޭޓަރގެ މަގާމަށް މ. ބަނަފްސާވިލާ، އާއިޝަތު ރިޒުނާ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަގާމަށް ރިޒުނާ އައްޔަން ކުރެއްވުމާއެކު، އެ މަގާމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޑރ. އަބްދުﷲ ނަޒީރަށް ވަނީ މަގާމު ގެއްލިފައެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ ގުޅިގެން، ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދިޔަ، ޑީޖޭއޭ ވަނީ ޖޭއެސްސީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ރިޒުނާ އަކީ، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ކަނބަލެކެވެ. އެގޮތުން، މީގެކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގަ އާއި ސިވިލް ކޯޓުގައި، ޑީޖޭއޭގައި އުޅުއްވިއެވެ. ޖޭއެސްސީގެ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓަރޭޓަރގެ މަގާމަށް ރިޒުނާ އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އެންމެފަހުން ހުންނެވީ ޔޫއެންޑީޕީގެ ގުޑް ގަވަރނާސްގެ ކަންޓްރީ ރެޕްރެޒެންޓިވްގެ މަގާމުގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.