ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
އެވެޓަރ

އެވެޓަރ 3 ގެ ޝޫޓިންގ ނިމުމަކާ ގާތަށް

  • ރިލީޒްކުރާނެ ތާރީހް އެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ 8 ފަހަރެއްގެ މަތިން ބަދަލުކުރެވިގެންދިޔަ
  • 2 ވަނަ ބައި 100% ޝޫޓްކޮށް ނިމި 3 ވަނަ ބައިގެ 95% ޝޫޓްކޮށް ނިމިފަ
  • އޮގަސްޓް 2017 ގައި ކެލިފޯނިއާގައި މަސައްކަތް ފެށީ

ކ. މާލެ | 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 19:23 | 2,638

އެވެޓަރ 2 ގެ ޕޯސްޓަރ - ޕިންޓްރެސްޓް

2009 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު އެވެޓަރ ސީރިޒްގެ 2 ވަނަ ބައި އެއްކޮށް ޝޫޓްކޮށް ނިމި 3 ވަނަ ބައިގެ 95 އިންސައްތަ ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރޮން ބުނެފިއެވެ.

މިކަން އޭނާ ހާމަކޮށްފައިވަނީ އޮސްޓްރޭލިއަން ވަރލްޑް ސަމިޓް އެންވަޔަރަމެންޓަލް ކޮންފަރެންސްގެ ކުރީން އާނޯޑް ޝުވަޒެންގާއެކު ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ދިން އިންޓަރވިއު އެއްގައެވެ.

ޖޭމްސް ކެމެރޮން

އޮގަސްޓް 2017 ގައި ކެލިފޯނިއާގައި މަސައްކަތް ފެށި އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ނިއުޒިލެންޑްގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ދާ މި ފިލްމަށް ކޮވިޑް 19ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ކެމެރޮން ބުނީ މި ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް ގެ ދުވަސްވަރުގައި ނިއުޒިލޭންޑް ހިޔާރު ކުރެވުނީތީ އޭނަ އާއި އޭނަގެ ކްރޫ ވަރަށް ނަސީބު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރީން ކެމެރޮންގެ ޓާމިނޭޓަރ، ޓާމިނޭޓަރ 2 އަދި ޓްރޫ ލައިސް ފަދަ ފިލަމްތައް ކުޅެފައިވާ އާނޯޑްއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ކެމެރޮން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެވެޓަރ

ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހް އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ 8 ފަހަރެއްގެ މަތިން ބަދަލު ކުރެވިގެންދިޔަ އެވެޓާ 2 މިހާރު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު މަހު 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި 3 ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު މަހު 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެވެޓާ 2 އަދި 3 ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރަނގަޅު އާންމުދަނީއެއް ހޯދައިފިނަމަ އެވެޓާ 4 އަދި 5 ވެސް އުފެއްދުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށް ކެމެރޮން ބުނެފައިވެއެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރު 237 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓަކާއިއެކު ރިލީޒް ކުރި އެވެޓާގެ އޮރޮޖިނަލް ފިލްމް 2.79 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ އާންމުދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމްގެ މަގާމް ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ރިކޯޑް މުގުރާލީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް އެވެންޖާސް އެންޑް ގޭމްއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.