ހޯމަ 19 އޮކްޓޯބަރ 2020
02 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 02
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކޮވިޑް-19 އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 85 މީހުން، ބަލިން ފަސޭހަވީ 193 މީހުން

  • 46 ދިވެހިން ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި
  • 39 ބިދޭސީން ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 22:22 | 1,940

ކޮވިޑް-19 އަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް -19 އަށް އިތުުރު 85 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވާގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 46 ދިވެހިންނާއި 39 ބިދޭސީންނެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުން 82 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިރު އަތޮޅުތެރެއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 3 މީހުންނެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ 193 މީހުންނެވެ.

އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 1560 ކޭސް އެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ބަލިން ރނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 7729 އަށް އަރާފައެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 9328 މީހުންނެވެ.

މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 33 އަށް އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.