ހުކުރު 18 ސެޕްޓެންބަރ 2020
12 އުތުރަ
1442 މަހައްރަމް 30
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:06
އިޝާ 19:17
ބީއެމްއެލް ލޯން

ބީއެމްއެލް އިން 1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި

  • ރިސޯޓްތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް 2 މިލިއަން ޑޮަލަރާއި ހަމައަށް ފައިނޭންސްކޮށްދޭ
  • ރިކަވަރީ ލޯންތައް 2000ށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވޭ
  • 397 ލޯނަކަށް 769 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ވަނީ އެޕްރޫވްކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 14 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 10:33 | 1,729

ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަަލުވުން - ބީއެމްއެލް

ކޮވިޑްގެ މުއްދަތުގައި ބީއެމްއެލް އިން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ބޭންކުން ރައްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް މީޑިއާ ތަކާއެކު ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ ޓްއަރިޒަމް ޞިނާޢަތަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލުން އަރައިގަތުމަށް ބޭންކުން އިސްނަގައި ވަނީ ކުރު މުއްދަތުގެ ފެސިލިޓީއެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

މި ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް ރިސޯޓްތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް 2 މިލިއަން ޑޮަލަރާއި ހަމައަށް ބޭންކުން ފައިނޭންސް ކޮށްދެއެވެ.

މިދިޔަ އޮގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް ޝޯޓް ޓަރމް ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި 4.57 މިލިއަން ޑޮލަރާއި 125.29 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭންކުން ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން، ވިޔަފާރިތަކަށް ވޯރކިން ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި 400 މިލިއަން ރުފިޔާވެސް ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ރިކަވަރީ ޕްލޭންގެ ދަށުން 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓާރންއޯވަރ ގެ ރިސޯޓް އަދި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ރިކަވަރީ ސްކީމް ފަންޑް ހިންގުމުގައި ބޭންކުން އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.