"ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ"
"ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ"ގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
 
ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފަ
 
ފިލްމުގެ ކްރޫ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
 
ޝޫޓިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު
ކ. މާލެ |
"ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ"ގެ ޝޫޓިންގައި އާމިރް ޙާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރްގެ މަންޒަރެއް
ޑީއެންއޭ އިންޑިއާ

ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ޝޫޓިންތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ ކަމަށް ޙަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ޙަބަރުތަކުން ބުނާ ގޮތުން މާދަމާ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް އަލުން ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ފިލްމަކީ އާމިރު ޚާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނެ ފިލްމެކެވެ.

ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" އަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" ގެ އޮފިޝަލް ރިމޭކް އެކެވެ. އަދި އާމިރާއި ވަޔަކަމް18 ސްޓޫޑިއޯޒް ގުޅިގެން ޕްރޮޑިއުސް ކުރަމުން އަންނަ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މެދުކަނޑާލަން ޖެހިފައިވަނީ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާ ލޮކްޑައުންކުރުމުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ މާރޗް މަހުގައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝޫޓިން މުމްބާއީގައި ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މި ޝޫޓިންގްގައި އާމިރު އާއެކު ކަރީނާ ވެސް ބައިވެރި ވާނެކަމަށް ބުނެއެވެ. ކަރީނާ މިހާރު ހުރީ 2ވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ ކަމުން އޭނާ ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޝޫޓިންތަކުގައިވެސް ވަކިން ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކޮށް ކޮންމެހެން ޝޫޓިންއަށް ބޭނުންވާ ކުރޫ މެމްބަރުން ނޫނީ ސެޓަށް ނުވެއްދުމަށް އާމިރު ވަނީ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަށް އަންގާފައެވެ. އަދި އޭނާ ބަނޑުބޮޑުކަމުން ފިލްމުގައި ކުޅޭ މަންޒަރުތަކުން ބަނޑު ހާމަވެދާނެތީ ބަނޑު ނޭނގޭ ގޮތަށް ސްޕެޝަލް އިފެކްޓްސް ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް ފިލްމުގެ ކްރޫއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝޫޓިން އަލުން ފެށި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ފިލްމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ އެކްޓަރުންނާއި ކުރޫން ކޮވިޑް ޓެސްޓް ވެސް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި ސެޓަށް މީހުން ވައްދާނީ ވެސް ސިއްހީ ގޮތުން ބަލަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ނިންމާފައި ވިޔަސް މިހާރު ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved