ހިމާންޝް ކޯލީ
ހިމާންޝް ކޯލީ އާއި އާއިލާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒެޓިވް ވެއްޖެ
 
ހިމާންޝްގެ އާއިލާ އެންމެންވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒެޓިވް
 
ހިމާންޝް ޕޮޒެޓިވްވެފައިވާކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ
އައިޝަތު ޝާން
ކ. މާލެ |
ހިމާންޝް ކޯލީ
ޑީއެންއޭ އިންޑިއާ

ޔާރިޔާން ފިލްމުން ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔަ ހިމާންޝް ކޯލީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒެޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ހިމާންޝް ކޯލީ ޕޮޒެޓިވްވެފައިވާ އިރު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޭނަގެ އާއިލާގެ އެންމެން ވަނީ ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒެޓިވްވެފައެވެ. ހިމާންޝް ޕޮޒެޓިވް ވެފައިވާކަން އޭނާ ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަމަކޮށްފައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިކަން ހާމަކުރަމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އާއިލާ އެންމެންވެސް ޕޮޒެޓިވްވެފައި ވީ ނަމަވެސް މަންމައާއި ބައްޕައާއި ދައްތަގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

ހިމޭންޝްގެ މި ޕޯސްޓްއަކީ އޭނާ ކަރަންޓީންގައި ހުރެގެން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެކެވެ. މި ޕޯސްޓް ނިންމާލަމުން ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ވައިރަސް އޭނާ އަށްނުޖެހުނަމައޭ ހިތަށް އަރާކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ޕޮޒެޓިވް ވެފައިވާ ކަން އެނގުނީ އާއިލާގެ މީހުން ޕޮޒެޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެމީހުނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެން އަންނަނިކޮށް އަލާމާތްތައް ފެންނަމުން ފެށުމުން ހެދި ޓެސްޓުންނެވެ.

މި ޕޯސްޓުގައި ހިމާންޝް އެންމެނަށް ވެސް މެސެޖެއް ދިފައިވާއިރު މެސެޖުގައި ބުނީ ވައިރަސް ޖެހޭނީ ކޮންތާކުން ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގޭތީ އާއި މި ބަލީގެ ސީރިއަސް ކަމުން އެންމެން ވެސް ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް