އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ހިމާންޝް ކޯލީ

ހިމާންޝް ކޯލީ އާއި އާއިލާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒެޓިވް ވެއްޖެ

  • ހިމާންޝް ޕޮޒެޓިވްވެފައިވާކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ
  • ހިމާންޝްގެ އާއިލާ އެންމެންވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒެޓިވް

ކ. މާލެ | 6 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 09:24 | 4,447

ހިމާންޝް ކޯލީ - ޑީއެންއޭ އިންޑިއާ

ޔާރިޔާން ފިލްމުން ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔަ ހިމާންޝް ކޯލީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒެޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ހިމާންޝް ކޯލީ ޕޮޒެޓިވްވެފައިވާ އިރު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޭނަގެ އާއިލާގެ އެންމެން ވަނީ ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒެޓިވްވެފައެވެ. ހިމާންޝް ޕޮޒެޓިވް ވެފައިވާކަން އޭނާ ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަމަކޮށްފައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިކަން ހާމަކުރަމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އާއިލާ އެންމެންވެސް ޕޮޒެޓިވްވެފައި ވީ ނަމަވެސް މަންމައާއި ބައްޕައާއި ދައްތަގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

ހިމޭންޝްގެ މި ޕޯސްޓްއަކީ އޭނާ ކަރަންޓީންގައި ހުރެގެން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެކެވެ. މި ޕޯސްޓް ނިންމާލަމުން ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ވައިރަސް އޭނާ އަށްނުޖެހުނަމައޭ ހިތަށް އަރާކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ޕޮޒެޓިވް ވެފައިވާ ކަން އެނގުނީ އާއިލާގެ މީހުން ޕޮޒެޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެމީހުނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެން އަންނަނިކޮށް އަލާމާތްތައް ފެންނަމުން ފެށުމުން ހެދި ޓެސްޓުންނެވެ.

މި ޕޯސްޓުގައި ހިމާންޝް އެންމެނަށް ވެސް މެސެޖެއް ދިފައިވާއިރު މެސެޖުގައި ބުނީ ވައިރަސް ޖެހޭނީ ކޮންތާކުން ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގޭތީ އާއި މި ބަލީގެ ސީރިއަސް ކަމުން އެންމެން ވެސް ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.