ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 13:00
އެމްޑީޕީގެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔުން
އެމްޑީޕީގެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔުން
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ޓީމަށް ތ. އަތޮޅުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި
ތިން ރަށުގައި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ވަފްދު ތ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

 

ކެމްޕެއިން ޓީމް ތ. އަތޮޅަށް ދިއުމުން އެޕާޓީގެ އިސްވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި ވަނީ  އެއަތޮޅުގައި ތިބި އެމްޑީޕީ އާއި އަދި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުންނެއެވެ. 

 

މިޓީމް މިއަދު ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮމަދޫ،  ކަނޑޫދޫ އަދި ކިނބިދޫ އަށެވެ. އޮމަދޫ އަދި ކަނޑޫދޫ ގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

 

މީގެ އިތުރުން ކިނބިދޫގައި އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް މިރޭ އޮންނާނެ އެވެ. މިޖަލްސާ ރާއްޖެޓީވީން ވަގުތުން ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މާދަމާ ވެސް ތ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

 

ތ. އަތޮޅަކީ 18،000 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ އަތޮޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް