ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ ކެންސަލްކޮށްފި

  • ޖަލްސާ ކެންސަލް ކުރަން ނިންމާ، އެކަން ވަނީ މެމްބަރުންނަށްވެސް އަންގާފައި

ކ. މާލެ | 3 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 22:10 | 2,435

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއްގެ ތެރެއިން - މަޖިލިސް

އަންގާރަ ދުވަހު ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ ޖަލްސާ އަންނަ ހަފްތާ އަށް ފަސްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ތިން ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށާއި، އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރާވެސް ހުންނާނި ހުޅުވާފައި ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ކުރިޔަށް އޮތް ތިން ދުވަހު އޮފީހަށް ނިކުންނާނީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަދު އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަަތް ކުރަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ވެބް ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށްވެސް މީގެކުރިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެކަމަކު ލޮކްޑައުނަށް ލުއިތައް ދޭން ފެށުމާއެކު، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން ދަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.