ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 21:33
ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޮލޭންޑް ގެ ތަރި ލެވަންޑޯވްސްކީ
ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޮލޭންޑް ގެ ތަރި ލެވަންޑޯވްސްކީ
ގޫގުލް
ބަޔާން މިއުނިކް
ކުރިއަށް އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު، ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ލެވަންޑޯވްސްކީ ބައިވެރި ނުވޭ!
ރެއާލް އާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތޯމަސް މުލާ ފިޓު ވާނެ ކަމަށް އެޓީމުން ބުނޭ
ލެވަންޑޯވްސްކީއަށް ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެވުނީ ކޮނޑު ހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާއި ގުޅިގެން

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރެއަލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަޔާނުން ބޭއްވި ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އެ ކުލަބުގެ ތަރި ލެވަންޑޯސްކީ ބައިވެރި ނުވާކަމަށް އެ ކުލަބުން ބުނެފި އެވެ.

 

އެޓީމުން ބުނެފައިވަނީ ލެވަންޑޯވްސްކީގެ ކޮނޑު ހުޅަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އާއި ގުޅިގެން އޭނާ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރި ނުވާ ކަމަށެވެ. ލެވަންޑޯވްސްކީގެ ކޮނޑު ހުޅަށް އަނިޔާވީ އެންމެ ފަހުން ލީގުގައި އެޓީމުން ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ފަހުވަގުތު އޭރިޔާގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ފައުލާ ގުޅިގެން ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް އުފާ ފާޅުކޮއްފައެއް ނުވެ އެވެ.

 

ބަޔާނުން ބުނެފައިވަނީ، ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރި ނުވި ނަމަވެސް ރެއާލް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ލެވަންޑޯވްސްކީއަށް ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ ކުޑަ އުންމީދެށް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ އެޓީމުގެ ޖަރުމަނު ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާއަށް ރެއަލް މެޗުގައި ކުޅެވޭނެކަމަށް އެޓީމުން ބަނީ ބުނެފަ އެވެ.

 

ބަޔާނުގެ އެންޖެރީ ލިސްޓުގައި ދެން ހިމެނެނީ އެޓީމުގެ އެއްވަނަ ކީޕަރު މެނުއަލް ނޯވްޔާ އެވެ. ޓީމުން ބުނެފައިވަނީ ފައިގެ އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ނޯވްޔާ އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަމުން ކަމަށާއި ފަރިތަކުރުންތަކުގައިވެސް އޭނާ ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ.

 

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބަޔާން މިއުނިކާ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅޭ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު އޮންނާނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 11:45 ގަ އެވެ. މި މެޗު ކުޅޭނީ ބަޔާނުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގަ އެވެ. ދެވަނަ ލެގުގައި މިދެޓީމް ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ނިކުންނާނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
- ކޮމެންޓް