ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމުތައް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި އެންމެން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: ޝިޔާން

  • ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި އަލީ ވަހީދު ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮސްފައި
  • މިނިސްޓްރީ ރިފޯމް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން

ކ. މާލެ | 12 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 21:03 | 8,506

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޝިޔާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މަޖިލިސް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި އެންމެން ބަދަލުކޮށް އެހެން ބަޔަކު އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކޮށްގެން ނޫނީ އެ މިނިސްޓްރީ ރަނގަޅުވާނެ ތަން ނުދެކޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޝިޔާން (ގިޓާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވި ހަބަރު ޓްވީޓް ކުރައްވަމުން ޝިޔާން ވިދާޅުވީ، ބައެއްގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ވުޒާރާ އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކިލަނބުވެފައި ކަމަށެވެ. ޝިޔާންގެ ނަޒަރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ރިޕޯމް ކުރެވޭނީ މަގާމުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެންނެވެ.

މި ވަގުތު މިނިސްޓްރީގައި ތިބި ސިޔާސީ އެންމެ ބޭފުޅުންގެ ބަދަލުގައި އެހެން ބޭފުޅުން އައްޔަން ކޮށްގެން ނޫނީ ދެން އެ ވުޒާރާ ރަނގަޅުވާނެ ތަނެއް ނުދެކެން.

~ ހަސަން ޝިޔާން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ވާހަކަ ދެކެވެން ފަށާފައިމިވަނީ، މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ސީރިއަސް ތުހުމަތު ތަކެއް ކުރެވި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ހުރިހާ ތުހުމަތެއް އޭނާ ވަނީ އިންކާރު ކުރައްވާފައެވެ.

އެއާއި އެކު ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ތިބި މާގިރި ހޮޓެލުގެ ތެރޭގައި، އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި ހިލާފު ބައެއް ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ގަދަވެފައެވެ. އަދި މިކަމުގައި ސިޔާސީ އިސް ފަރާތްތައް ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.