ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 17:13
މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުން މާސްޓަރސްގެ ފެހި ކޯޓު ގާސިއާއަށް
މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުން މާސްޓަރސްގެ ފެހި ކޯޓު ގާސިއާއަށް
ޓްވިޓަރ
ގޮލްފް: މާސްޓަރސްކަޕް
ގޮލްފް: މާސްޓަރސް 2017 ގާސިއާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
ބޮޑު މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު

ގޮލްފްގެ ކެރިއަރުގައި އެތައް ދުވަހެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތަށް ފަހު ސްޕެއިންގެ ސާޖިއޯ ގާސިއާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޮޑު މުބާރާތެއް ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ.

 

ގާސިއާ އަށް ބޮޑު މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވަނީ އެފަދަ ބޮޑު މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރުމަށް އޭނާ 74 ވަނަ ފަހަރަށް ކުރި މަސައްކަތުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކާއި ގާސިއާއަށް ވަނީ އަލްވަދާޢު ކިޔަންޖެހިފައެވެ.

 

އިނގިރޭސި ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ޖަސްޓިން ރޯސް އާ ވާދަކޮށް ގާސިއާ މާސްޓަރސް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރީ ވަރަށް ގާތްގާތުގައި ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހުއެވެ.

 

އޯގަސްޓާގައި ކުރިއަށްދިޔަ މެޗުގައި 72 ހޯލް ކުޅެވުނު އިރު ވެސް ގާސިއާ އަދި ރޯސްއަށް ވެސް އެއް ފަހަރުން ނިންމާލެވުނީ އެންމެ ނުވަ ފަހަރުއެވެ.

 

ވާދަވެރިކޮށް ކުރިއަށްދިޔަ ގޭމް އެނބުރިފައިވަނީ 18 ވަނަ ހޯލްގައި ކުޅެންޖެހުނު ޕްލޭ އޮފްގެ ސަބަބުންނެވެ.

 

ގޮލްފް މާސްޓަރސް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ކުރިން ގާސިއާއަށް ކާމިޔާބުކުރެވިފައި އެހެން މުބާރާތްތަކަކީ "ދި އޯޕެން ޗެމްޕިއަންޝިޕް" "ޔޫއެސް އޯޕެން" އަދި "ޔޫއެސް ޕީޖީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް އެވެ.

 

ގާސިއާގެ ކެރިއަރާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް މާސްޓަރސް މުބާރާތަށްފަހު އޭނާ ވަނީ އެމީހުން ދެކެމުން އައިގޮތް ގޯސްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ.

 

މާސްޓަރސްގައި ގާސިއާ ވާދަކުރި ރޯސް އަކީ އެންމެ ޅަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކާއި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އަދި ފަހުން ދެމީހުން ވަނީ އެގޮތަށް ދިމާވެ ދެ ރަހުމަތްތެރިންނަށް ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް