ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ބަނޑުހައި ހޫނުކަން

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން 270 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިދާނެ

  • އެހީވާން ޖެހޭ މީހުން އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައި
  • މީގެ ކުރިން އަންދާޒަކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ގިނަ
  • އެފްރިކާގައި ބަނޑުހައި ހޫނަކަން ތަހައްމަލު ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 135 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައި

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 07:23 | 2,651

ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އދ. ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 270 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އދ އިން އަންދާޒަކޮށްފިއެވެ.

ޔޫއެންގެ ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމްގެ އިސްވެރިޔާ ޑޭވިޑް ބީސްލީ ވިދާޅުވީ، އަލަށް ކުރެވެނު އަންދާޒާތައް ދައްކާ ގޮތުން މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ތަހައަމަލު ކުރަން ޖެހޭ މީހުން އަދަދު 270 މިލިއަނަށް އަރާނެއެވެ. ބީސްލީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މީގެ ތެރެއިން 82 އިންސައްތަ އަކީ ކޮވިޑު ބަލި މަޑުކަމުގެ ކުރިން ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ތަހައްމަލު ކުރަމުން އައި މީހުންނެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް މި ހާލަތުގައި މިހާރު އަސަރުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ލެޓިން އެމެރިކާގައި ބަނޑުހައިހޫނުކަން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ތިން ގުނަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެފްރިކާގައި ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހޭ އަދަދު 135 އިންސައްތަ އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުންޏެވެ.

އެ ފަރާތްތަކަށް އެހީވެ ދިނުމަށް 4.9 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ޔޫއެންއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. މިއަހަރު އޭޕްރީލް މަހު ޔޫއެން އިން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ 265 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ބަނޑުހައިހޫނު ކަމަށް ޖެހޭނެއެވެެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.