އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ދޮގު އިލްޒާމު އެޅުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަށް ފަށައިފި

  • ދޮގު އިލްޒާމް އަޅާފައި ވަނީ، ރ. އަނގޮޅިތީމު، ޖީޒާ އަލީ އިބްރާހީމް
  • އެމީހާއާ މެދު ދައުވާކޮށް ދިނުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ޕީޖީގައި އެދިފައި
  • އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ދަނީ ބަލަމުން: ފުލުހުން

ކ. މާލެ | 25 މެއި 2020 | ހޯމަ 01:41 | 13,367

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް އިހާނެތި ބަސް ރައްދު ކުރެެއްވި ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ދޮގު ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ''ރާއްޖެ.އެމްވީ'' އަށް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދާ ބެހޭގޮތުން ދޮގު އިލްޒާމު އެޅުވި ކަމަށް ބުނާ ފަދަ މައްސަލަ އެއް މަޖިލީހުން ފުލުހަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން ދެއްކި ވާހަކަ ތަހުގީގުކޮށް ދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުން އާއްމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ބުނެފައި އެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ދޮގު އިލްޒާމް އަޅާފައި ވަނީ، ރ. އަނގޮޅިތީމު، ޖީޒާ އަލީ އިބްރާހީމް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އާއްމުކުރި އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އާންމުކުރި އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އާއި، އޭނާގެ އިންޓަރވިއު ގެނެސްދިން މީޑިއާއާ މެދު ޖިނާއީ ދައުވާކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފޮނުވުމަށް އެދި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލު ކުރާ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް އެ މައްސަލަ ހުށައެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.