ރޯދަ ބަދިގެ 1441
އަންނާރު ސައި
 
އަންނާރަކީ ސިއްޚީ ގޮތުން ހަށިގަނޑަށް އެތައް ފައިދާ އެއް ލިބޭ މޭވާއެއް
ކ. މާލެ |
އަންނާރު ސައި
މާންޗީ.ކޮމް

ކަޅު ސަޔަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ބުއިމެކެއެވެ. ކަޅު ސައި ކަމުދާ ފަރާތްތައް ވަރަށް ވެސް ގިނައެވެ. އެހެންކަމުން ރަހަ ތަފާތުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މިފަހަރު އަންނާރު ސައި ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ހިއްސާ ކޮށްލާނަމަވެ. އަންނާރަކީ ވެސް ދިވެހިންނަށް ވަރަށް މީރު މޭވާއަކަށް ވީއިރު، މި ދެބައި އެއްކޮށްލުމުން ދޭ ރަހަ އަޖުމަ ބަލާލުން ކިހިނެއްވާނެތޯ؟

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 އަންނާރު (ބޮޑު)
  • 1 ޖޯޑު ހަކުރު
  • ފެން

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އަންނާރުގެ އޮށްތައް ވަކިކޮށް، ބޯތައްޓަކަށް އަޅާލުމަށް ފަހު މުގުރުން ޗަސްކޮށްލާށެވެ. މިގޮތަށް ޗަސް ކުރުމުން އަންނާރުން ދިޔަ ފައިބާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އޮއްތައް ޗަސް ކުރަންވާނީ އޮއްތައް ފުނޑު ނުވާގޮތަށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ހަކުރު އެއްކޮށްލާއެވެ.

ދެން އަންނާރުތައް ފުޅިއަކަށް އަޅާފައި ބަހައްޓާށެއެވެ. ދެން ސައި ކައްކާހެން ފެން ހޫނުކޮށްގެން ޖޯޑެއްގެ ތެރެއަށް 1 ސަމުސާ އަންނާރާއި، ހޫނު ފެން އަޅައިގެން ގިރާލުމަށް ފަހު ބޯލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved