އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

އަންނާރު ސައި

  • އަންނާރަކީ ސިއްޚީ ގޮތުން ހަށިގަނޑަށް އެތައް ފައިދާ އެއް ލިބޭ މޭވާއެއް

ކ. މާލެ | 17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 11:38 | 2,859

އަންނާރު ސައި - މާންޗީ.ކޮމް

ކަޅު ސަޔަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ބުއިމެކެއެވެ. ކަޅު ސައި ކަމުދާ ފަރާތްތައް ވަރަށް ވެސް ގިނައެވެ. އެހެންކަމުން ރަހަ ތަފާތުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މިފަހަރު އަންނާރު ސައި ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ހިއްސާ ކޮށްލާނަމަވެ. އަންނާރަކީ ވެސް ދިވެހިންނަށް ވަރަށް މީރު މޭވާއަކަށް ވީއިރު، މި ދެބައި އެއްކޮށްލުމުން ދޭ ރަހަ އަޖުމަ ބަލާލުން ކިހިނެއްވާނެތޯ؟

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 އަންނާރު (ބޮޑު)
  • 1 ޖޯޑު ހަކުރު
  • ފެން

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އަންނާރުގެ އޮށްތައް ވަކިކޮށް، ބޯތައްޓަކަށް އަޅާލުމަށް ފަހު މުގުރުން ޗަސްކޮށްލާށެވެ. މިގޮތަށް ޗަސް ކުރުމުން އަންނާރުން ދިޔަ ފައިބާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އޮއްތައް ޗަސް ކުރަންވާނީ އޮއްތައް ފުނޑު ނުވާގޮތަށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ހަކުރު އެއްކޮށްލާއެވެ.

ދެން އަންނާރުތައް ފުޅިއަކަށް އަޅާފައި ބަހައްޓާށެއެވެ. ދެން ސައި ކައްކާހެން ފެން ހޫނުކޮށްގެން ޖޯޑެއްގެ ތެރެއަށް 1 ސަމުސާ އަންނާރާއި، ހޫނު ފެން އަޅައިގެން ގިރާލުމަށް ފަހު ބޯލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.