ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 15:51
ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެން މަނިކް
ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެން މަނިކް
ގޫގުލް
މަޖިލިސް
މޫސަގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ވެސް ފެއިލް ކޮށްލާނަން:ނިހާން
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ކަމެއް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ
މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އަދިވެސް އޮތީ ސަރުކާރަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގެ ވޯޓް ވެސް ފެއިލް ކޮށްލާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެން މަނިކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަުގެ މައްސަލަ މަޖިޅިހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ 15 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކިއެވެ.

މަޖިލިސް ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަުގެ ވޯޓަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ނިހާން ވިދާޅުވީ އެމްޑީއޭ އަދި ޕީޕީއެމްގެ ގުޅިފައިވާ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ނިންމާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް މޫސަ އަށް އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ވޯޓް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ނިހާން ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އަލަބީއްޔަތު އަދި އޮތީ ސަރުކާރަށް ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހަށް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ކަމެއް ކާމިޔާބު ވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ފެއިލް ކޮށްލި ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް މޫސަގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސލަ ވެސް ބޮޑުތަނުން ފެއިލް ކޮށްލާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 16:48
އާމަގަޑަން
ސާބަހޭ ނިހާނޫ ތިވަރެއް ހަމަ ނެތް. މަރުއައިސް ޖެހޭ ވަގުތު އެވެސް ފޭލް ކޮއްލާތި ކަލެއަށް ވާނެ ޔާނުގެ ޓީމެއްނު ތީ