ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
މަސީހުގެ ވޯޓް

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ޝިޔާމް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ރޭ ދަންވަރު ވެންނެވިކަން ފަޅައިއަރައިފި

  • ޝިޔާމް ރޭ ދަންވަރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަންތަން ބައެއް ނޫސްވެރުންނަށް ވެސް ވަނީ ފެނިފަ
  • މަޖިލީހުގެ ވޯޓިން ސިސްޓަމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވޭ

ކ. މާލެ | 27 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 17:12 | 121,246

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމް - އެމްއެންޑީއެފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ލުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު އެމްއެންޑީއެފްގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނަރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމު ވަދެވަޑައިގެންވިކަން ފަޅާ އަރައިފި އެވެ.

މި މަންޒަރު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. 

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމް ބުނި ގޮތުގައި  ޝިޔާމު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި މަންޒަރު ފެނުނީ ރޭ ދަންވަރު 02:30 ހާއިރު އެވެ. ޝިޔާމު އެވަގުތު ހުންނެވީ އާދައިގެން ހެދުމެއްގައި ކަމަށާއި އެވަގުތު ސިފައިންގެ މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އިތުރު މީހަކުވެސް ޝިޔާމް އަރިހުގައި ހުންނެވި ކަމަށް ވިސާމް ބުންޏެވެ.

ޝިޔާމް މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އުޅުއްވި ވަގުތު، މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ތެރޭގައި އިތުރު ސިފައިން ތިބިއިރު، މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ސަރަހައްދު ބޭރުގައިވެސް ސިފައިން ތިބި ކަމަށް ވެސް ވިސާމް ބުންޏެވެ. 

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ޝިޔާމު ވަދެވަޑައިގެންނެވިކަން ފަޅާއަރާފައިވާއިރު، މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު މަޖިލީހުގައި ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގ ސިސްޓަމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ އިތުރުން އިތުރު މެމްބަރުންވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޝިޔާމް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވިތޯ، އާއި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ބަހެއް ނުބުނެ އެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބަހެއް ވެސް ނުލިބެ އެވެ. 

އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަރުޖަމާނު އަދުނާނު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިވަގުތު ކޮމެންޓް ކުރަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށާއި، ކޮމެންޓެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ޝިޔާމް މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވިކަން އޭނާ ދޮގެއް ނުކުރައްވަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.