ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެިޓިކް ޕާޓީ

ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީން ނިންމީ މަދީހާގެ ކެނޑިޑެސީ ބާތިލުކުރަން

  • މަދީހާ އަކީ ކަނޑުހުޅުދޫއިން ހައްޔަރު ކުރި ކާފާގެ ކޮއްކޮ
  • ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެކަމާއި އޭނާގެ ކެނޑިޑެސީ ބާތިލްކުރަން ގޮވާލާފައި
  • އެމްޑީޕީން ރަސްމީކޮށް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 24 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 11:13 37,287

މަދީހާ އަބްދުﷲ - އެމްޑީޕީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނިންމި މަދީހާ އަބްދުﷲގެ ކެނޑިޑޭސީ ބާތިިލްކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމާފައިވާކަން ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

މަދީހާ އަކީ، ދެ އަހަރުނުވާ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ''ރޭޕް'' ކުރުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ އެ ކުއްޖާގެ ކާފަގެ ކޮއްކޮއެވެ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި، ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުއްޖާގެ ކާފަގެ އިތުރުން މުނިކާފަ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަދީހާގެ ކެނޑިޑެސީ ބާތިލްކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމާފައިމިވަނީ އެ ތުއްތު ކުއްޖާއަކާއި ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެގެ ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ''ސަން'' ނޫހުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެ ނޫހަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި މަދީހާ ބުނެފައިވަނީ، ކާފަ ކުޑަކުއްޖާއަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ފެތުރީ ކުއްޖާގެ މަންމަ ފަރާތު އާއިލާއިން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ހޫނުކުރީ އެ އާއިލާ އާއި މީޑިއާއިން ކަމަށް މަދީހާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާގެ ބޭބެ ދިފާއުކޮށް ވާހަކަދައްކަމުން މަދީހާ އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ތިން ފިރިހެނުން ވެގެން ކުޑަކުއްޖާ ރޭޕްކުރިނަމަ އެކުއްޖާ އެހާ "ހެޕީކޮށް" ދުވެ ނޫޅޭނެ ކަމަށް އެ ނޫހުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކުއްޖާ ދުނިޔޭގައި އޮންނާނެހޭ އެވަރު ކުރި ނަމަ. މިހާރު ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މާލެއިންވެސް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި. އެވަރުވީ ނަމަ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލާނެތޯ. އެކުއްޖާ ދުނިޔޭގައި އޮންނާނެތޯ އެވަރު ކުރި ނަމަ

~ މަދީހާ ''ސަން'' އޮންލައިން ނޫހަށް ދިން އިންޓަވިއު

މަދީހާގެ އެ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ކެނޑިޑެސީ ބާތިލްކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޓްވިޓާގައި ގޮވާލާފައިވަނިކޮށް، އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުުން ހުއްޓުވުމަކީ އެ ޕާޓީގެ މައި އެއް ވިސްނުން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ އަދި އަމަލުކުރާ މީހުން ދެނެގަތުމަށް އެ ޕާޓީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީންވެސް ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމެޓީން ނިންމީ މަދީހާގެ ކެނޑިޑެސީ ބާތިލްކުރަންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް ރަސްމީކޮށް އެމްޑީޕިން މިކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް