ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުން

ޖަޕާނުގެ އެހީގައި ނ. ހޮޅުދޫގައި 4.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރަނީ

  • އަލިފާނާއި ވިހަ ގޭހެއް ބޭނުން ނުކޮށް، ކުނި ނައްތާލެވޭނެ

ކ. މާލެ | 6 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 12:58 | 2,057

ނ. ހޮޅުދޫ - ގޫގްލް މެޕްސް

ނ. ހޮޅުދޫގައި ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ޖަޕާނު ސަރުކާރާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގަ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންފަރެސް ރޫމްގަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެޤައުމުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޔަނާއީ ކެއިކޯ އެވެ. އަދި ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަސީރެވެ.

ހޮޅުދޫގައި ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 301،755 ޑޮލަރު (4،526،325ރ) އެވެ.

ޖަޕާނުގެ "ގްރާންޓު އެސިސްޓެންސް ފޯ ގްރާސް ރޫޓު ހިއުމަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް" (ޖީޖީޕީ)ގެ ދަށުން ހިންގާ އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހޮޅުދޫގައި ޤާއިމުކުރެވޭ އިންސިނެރޭޓަރ ޕްލާންޓަކީ އަލިފާން އަންދައިގެން ނުވަތަ އެއްވެސް ވިހަ ގޭހެއް ބޭނުން ނުކޮށް، ކުނި ނައްތާލެވޭ އިންސިނެރޭޓަރެކެވެ. މި އިންސިނެރޭޓަރަކީ ޖަޕާނުގެ ތޯމަސް ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ އުފެއްދުމެކެވެ. އެ އިންސިނެރޭޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން، އެކިވައްތަރުގެ ކުނީގެ ބާވަތްތައްކަމަށްވާ، ޕްލާސްޓިކާއި، ކާބޯތަކެތިން އުފެދޭ ކުންޏާއި، ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލެވޭ ކުންޏާއި، ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އުކާލެވޭ ތެލާއި ނެޕީ ފަދަ ތަކެތި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ނައްތާލެވޭނެ ކަމަށް ވެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނަސީރު ވިދާޅުވީ، ހޮޅުދޫގައި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ދިގު އިންތިޒާރެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ޖަޕާނާއެކު ވެވުނު މި އެއްބަސްވުކަމީ ކައުންސިލުން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގަ ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ.

ހޮޅުދޫގެ ރަށުގެ ބޮޑު މިނަކީ 20 ހެކްޓަރެވެ. އާބާދީއަކީ 2200 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.