ހުކުރު 02 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 އަތަ
1442 ސަފަރު 14
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:09
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ހޯދޭނީ ރައްޔިތުން "ދޫކޮށްލައިގެން": ނަޝީދު

  • ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ބާރުތައް އިތުރުވެގެންދާނެ
  • އޮބަހައްޓާ ހިފައްހައްޓައިގެން ލިބޭނެ ތަރައްގީއެއް ނޮއްނާނެ

ކ. މާލެ | 15 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 17:07 | 6,042

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހާސްކަމެއްނެތް، ތަނަވަސް ދިރިއުޅުން ހޯދޭނީ އެ ރައްޔިތުން ''ދޫކޮށްލައިގެން'' ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކައުންސިލަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން، ރައީސް އޮފީހުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށި ''ވިއަވަތި ރާއްޖެ'' ކޮންފަރެންސް ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ފާސްކުރަން އެމްޑީޕީ އަށް މުހިންމުވި ސަބަބުގެ ތަފުޞީލެއް ދެއްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޞާލިޙުގެ ޢަމާޒަކަށްވީ ފައްކާވެފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، ގަޑުބަޑުވެފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމާއި އެކު އިޤްތިޞާދީ ހައިޞިއްޔަތު ކައުންސިލުތަކަށް ފަހިކޮށްދިނުން އަދި ކައުންސިލުތަކުގެ ޤާބިލުކަމާއި ޒިންމާދާރު ބޮޑުކޮށް ދިނުން ކަމަށެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އެކު މައި ސަރުކާރު ބަހާލައި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ރަށު ކައުންސިލަތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އިތުރުން ސިޓީ ކައުންސިލަތަކަށް ބަހާލެވި އެ ކައުންސިލަތަކަށް ބާރުލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ ޕާޓީގެ އެންމެ ބޮޑު ނަޒަރިއްޔާތަކީ، ހާސްކަމެއްނެތް ތަނަވަސް ދިރިއުޅުން ހޯދައިދިނުން ކަމަށާއި އެކަންތައް އަންނަނީ ދޫކޮށްލެވިގެން ކަަމަށާއި، ''އޮބަހައްޓާ ހިފަހައްޓައިގެން'' ލިބޭނެ ތަރައްޤީއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި އަމާޒު ހިފާފަހުރީ ރާއްޖެ އުވާލައި ޖަޒީރާ ދިވެހިވަންތަ ގޮތް ނަގާލާއި، ހިއްކި ބިމެއްގެ ހަަތަރެސްކަން ގޮޅިއަކަށް ދިވެހިން ''އަޅާލުން'' ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ނަޝީދު ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ތޮއްޖައްސާ ހިފަހައްޓާ އޮބަހައްޓާ ބައްކޮށްގެން ކުރިއަރާދިޔަ އެއްވެސް ބަޔަކު މި ދުނިޔެއަކު ނެތް. އުޑުބަޅު ކުރެއްވި ހިސާބުގެ އެފަދަ ގައުމެއް ނެތް. ތިޔަ ވިދާޅުވާ އިގްތިސާދީ ގޮތަކީ އޮތް ގޮތެއް ނޫން. އެއީ ނެތް ގޮތެއް

~ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ~ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ~

2020 ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކީ އިންޤިލާބެއް ގެނައި ބަޖެޓެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލްތަކަށް ހޯދާދީފައިވާ މިންވަރަކީ ކައުންސިލްތަކަށް މީގެ ކުރިން ނުލިބޭ މިންވަރު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.