އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް

ދެ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ނައިބް ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

  • ނައިބް ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންނެވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ކ. މާލެ | 12 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 12:47 | 2,642

ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ނައިބް ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ އައްޑޫ ސިޓީއަށެވެ. ހިތަދޫގައި ހުންނަ އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ތަރައްޤީކުރާ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.

މި ޒިޔާރަތުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަރައްޤީއާ ބެހޭގޮތުން ނައިބް ރައީސް ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ނައިބް ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގައި ދެން ވަޑައިގެންނެވީ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށެވެ. ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ޑަޔަލިސިސް ޔުނިޓު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މި ޔުނިޓަކީ އެއްފަހަރާ ތިން ބަލިމީހުންނަށް ޑަޔަލިސިސް ޚިދުމަތް ދެވޭގޮތަށް ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.