ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ފިލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ފިލީ 34 ދިވެހި ފިރިހެނެއް
  • އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި
  • ފުލުހުން އޭނާ އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ

ކ. މާލެ | 11 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުދަ 22:15 | 7,009

ފުލުހުން މާލޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ފިލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މައުލުމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބަންދުގައި ހުރި 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ފިލާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން މާލެ ފޮނުވުމަށްޓަކައި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު މީހެއްކަމަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މިކަމާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެމީހާ ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުން ފެނިފައިވާކަމަށާއި އެ މީހާ އައްޑޫސިޓީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.