ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 15:50
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރެއާލްގެ ބެންޒީމާ އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރެއާލްގެ ބެންޒީމާ އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓަރސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ފަސްޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއިއެކު ރެއާލް ހަމަޖެހިލައިފި
 
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ އެސިސްޓެއް ފެނުނު
 
ތަފާތު ކުޑަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބާސާއަށް

ހޮނި ދުވަހުގެ ރޭ ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި އެތުލެޓީކް ބިލްބާއޯގެ ބަލިކޮށް ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގަކާއިއެކު ތާވަލްގައި އެއްވަނައިގައި މިވަގުތަށް ހަމަޖެހިލައިފިއެވެ.

 

ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި ރިއާލް އޮތީ 65 ޕޮއިންޓާއިއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތީ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާއެވެ. އެޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ 60 ޕޮއިންޓެވެ.

 

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބިލްބާއޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ރެއާލް އިން ކާމިޔަބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

 

ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލްއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކަރީމް ބެންޒީމާއެވެ. މި ލަނޑަކީ ރޮނާލްޑޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފުގައި ބިލްބާއޯއިން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑަކީ މެޗުގެ 65 ވަނަ މިނިޓްގައި އެރިޓްޒް އަދުރީޒް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

 

ބިލްބާއޯގެ ލަނޑަށްފަހު ގިނައިރުތަކެއްނުވެ، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން އިތުރު ފުރުސަތެއްގައި ރެއާލް އިން އިތުރު ލަނޑެއްޖެހިއެވެ. މިލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ކަސެމީރޯއެވެ.

 

މިމެޗުން މޮޅުވެގެން ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެއް މިވަގުތަށް ރެއާލަށް ލިބުނަސް، އެފަރަޤު ކުޑަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބާސާއަށް އެބަ އޮތެވެ. އެގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެލެންސިއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ބާސާ ކާމިޔާބުކޮށްފިނަމަ 3 ޕޮއިންޓަށް ފަރަޤު ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ.

 

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ރެއާލަށް ބާކީ އެގާރަ މެޗު އޮތް އިރު މީ ފަސް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ލީގު ހޯދުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ރެއާލްއިން ކުރަމުން އަންނަ ސީޒަނެކެވެ. މީގެ ިއިތުރުން ކުރިއަށް މަހަކީވެސް ރެއާލަށް އެހާ ބާރުބޮޑު މަހެކެވެ. އެގޮތުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބަޔާން މިއުނިކާ އެކު ކުޅެންޖެހޭ ދެ ލެގާއި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ވެސް ކުޅެން ޖެހޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް