އާދީއްތަ 19 ޖެނުއަރީ 2020
1 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 24
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެމްޑީޕީއަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ

  • އެވޯޑާއި ހަވާލު ވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު
  • މިއީ މި އެވޯޑް ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރު
  • އެވޯޑް ދިން ކަަމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީން ވަނީ އައިޑީޔޫއަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 6 ޑިސެންބަރު 2019 | ހުކުރު 23:34 2,196

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އައިޑީޔޫ އެވޯޑް އާއި ހަވާލުވުން - ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެޕާޓީއަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެވޯޑެއް ދީފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ އެޕާޓީން ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ކުރާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޔޫނިއަން (އައިޑީޔޫ) އިން ބުޝް ތެޗަރ ފްރީޑޮމް އެވޯޑް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ މި އެވޯޑް ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި އެވޯޑް ދިން ކަަމަށްޓަކައި އައިޑީޔޫއަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށް ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެވޯޑާއި ހަވާލު ވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އެޕާޓީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަފްޝަން ލަތީފާއި ރާއްޖެއަށް އދ. އަށާއި އެމެރިކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ތިލްމީޒާ ހުސައިން އަދި ސާބެ ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެމްޑީޕީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީގެގޮތުގައި އެމްޑީޕީ ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނީ 23 ޖޫން 2005 ގައެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީވެސް މެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް