ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ރާއްޖެ އިންޑިއާ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރާ އިންޓަސެޕްޓަރ އާއި އެކު އިތުރު 3 މަޝްރޫޢެއް މިއަދު އިފްތިތާޙު ކުރަނީ

  • މި މަޝްރޫޢުތައް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު
  • މަޝްރޫއުތައް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް
  • ޞާލިޙު ވެރިކަމާއި ޙާވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ދެޤައުމުގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިވެފަ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 4 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުދަ 01:09 3,117

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙާއި އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒިރު ނަރެންދްރަ މޯދީ - ޓްވިޓަރ

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރާ އިންޓަރސެޕްޓަރ އުޅަނދާއެކު އިތުރު ތިން މަޝްރޫޢެއް މިއަދު އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު "ބިޒްނެސް ސްޓޭންޑަރޑް" އިން ޚަބަރު ފަތުރާގޮތުގައި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއި ދެމެދު އޮންނަ ދިފާޢީ ބަދަހި ގުޅުމުގެ ތެރެއިން، މިއަދު ހަވީރު އިންޓަރސެޕްޓަރ އުޅަނދެއް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރާނެއެވެ.

އިންޓަރސެޕްޓަރު ހަދިޔާ ކުރުމުގެ އިތުރުން، ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކަައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ އިތުރު ތިން މަޝްރޫޢެއް މިއަދު އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި، މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ލެޑް ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާއި، މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތިން ޕްލާންޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާއި، އިންޑިއާގެ ޕޭއިމެންޓް ކާޑެއްކަމުގައިވާ "ރުޕޭ ކާޑު" ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ މަޝްރޫޢު ހިމެނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓޫކުރާގޮތުގައި، އިންޓަރސެޕްޓަރ އުޅަނދު ޙަވާލުކުރުމާއި، އިންޑިއާގެ އެހީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ 3 މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކުރައްވާނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގެ ޒަރީއާއިން ދެބޭފުޅުން އެކުއެކީގައި މި މަޝްރޫޢުތައް އިފްތިތާޙު ކުރައްވާނީ މިއަދު މާލެ ގަޑިން ހަވީރު 4 ޖަހާއިރެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ސިފަ ކުރާގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވެރިކަމާއި ޙާވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ދެޤައުމުގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިވެފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެރިކަމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭރު ޤައުމަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް