ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 15:12
އެމްޑީޕީން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަހްމަދު އަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަހްމަދު އަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
ސަރުކާރުގައި ތިބި ވެރިންނަކީ ލާމަރުކަޒީގެ ނިޒާމްގެ ދުޝްމަނުން: އަހްމަދު
 
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ނޫނެކޭ ބުނަން އެބަޖެހޭ

މިއަދުގެ ސަރުކާރުގައި ތިބި ވެރިންނަކީ ލާމަރުކަޒީގެ ނިޒާމްގެ ދުޝްމަނުން ކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި އެމްޔޫއޯއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަކީ އަބުރުވެރި ޝަރަފްވެރި ބަޔަކަށް އެމްޑީޕީން ހަދާނެ ކަމަށާއި އެއީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް އަލުން އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް ގެނެސްގެން ކަމަށެވެ.

އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ 80 ޕަސެންޓް ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށައި މި ސަރުކާރުން ކުރާނީ އަށްޑިހަ އިންސައްތަ ވައްކަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.    

އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމިން އެމްޑީޕީ ދެކެ ބިރުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ތަންކޮޅެއްވެސް ނުދޭ ކަމަށާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް އެމްޑީޕީން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންއަށް ސައިޒް ދައްކާލާނެ ކަމަށެވެ.  

ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަރަންޏަށް ބަދަލުކުރާނަމޭ ބުނި މިސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު ރައްޔިތުން ދިން ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެކަމުގެ ހިތި ނަތީޖާ މިއަދު މިދަނީ ފެންނަމުން ކަމަށް އަޙްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރައްޔިތު މީހާއަކީ ދަރަނި އަދާ ނުކުރެވޭ މީހަކަށް ބަދަލުކުރަން ކަމަށާއި ރައްޔިތުން އަޅުވެތިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދީ މިސަރުކާރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންކަމުން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނަން އެބަޖެހޭ ކަމަށާއި ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވެފައިވާ ރައްޔިތު މީހާ އުފައްދަން އެބަޖެހޭ ކަމަށް އަޙްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން އޮންނަން ޖެހޭ ސަރުކާރެއް މިއަދު އެއްވެސް ރައްޔިތަކު  ބޭނުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ތަރައްޤީކޮށް ހަމައިސްކޮޅުގެ މީހާ ތަރައްޤީކުރަން އެބަޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް