ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ހައިވޭ އެކްސިޑެންޓް

ކުއްޖާ ނިޔާވީ އެކްސިޑެންޓް ދުށް ފަރާތެއްވާ ނަމަ ފުލުހުންނާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އެދިއްޖެ

  • މަންޒަރު ދުށް ފަރާތެއް ވާނަމަ 9911099 އަށް ގުޅުމަށް ވަނީ އެދިފައި
  • ރޭ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށާއި، 51 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް
  • ކުޑަ ކުއްޖާ ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނި

ކ. މާލެ | 13 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 17:23 | 17,834

އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދުުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - އެމްވީކްރައިސިސް

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލެ-ހުޅުލޭ ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގެ މަންޒަރު ދުށްފަރާތެއް ވާނަމަ ފުލުހުންނާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:40 ހާއިރު ހުޅުމާލެ ނިރޮޅު މަގުން އައިސް ބްރިޖް ހައިވޭއަށް އަރާ ހިސާބު ޓަރމިނަލް ކައިރިން ސައިކަލަކާއި އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއް ޖެހުނު މަންޒަރު ދުށް ފަރާތެއް ވާނަމަ ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9911099 އަށް ގުޅާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާ ވެފައިވަނީ 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށާއި، 51 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ

އޭގެތެރެއިން އަންހެން މީހާ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު، ކުޑަ ކުއްޖާ ގެންގޮސްފަިއވަނީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. އަދި ކުޑަ ކުއްޖާ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައިކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވުމުން ބަސް ވަނީ މަޑުނުކޮށް ގޮސްފައިކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި ބަސް ހުއްޓުވާފައިވަނީ ހައިވޭގެ ޔޫޓަރން ނަގާ ސަރަހައްދުންކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ބަސް ދުއްވަން އިނީ 54 އަހަރު ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، މައްސަލަ ތަހުޤީޤްކުރަމުން އަންނަކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.