ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ކަނޑުމަތީ ހާދިސާ

ބަންޑުން ޖަހާލި ލޯންޗެއްގައި ހުރި ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ!

  • މަރުވެފައިވަނީ ސްވިޑެންގެ ރައްޔިތެއް
  • ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މަސް ބާނަން ގޮސް އުޅުުގެ ތެރޭގައި
  • ފުލުހުން ވަނީ އެ މީހާ މަރުވެފައިވާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 10 ނޮވެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 18:24 9,342

ކޯސްޓް ގާޑް - އެމްއެންޑީއެފް

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކަނޑުއޮޅިއަށް ބަންޑުން ޖަހާލި ލޯންޗެއްގައި ހުރި ފަތުރުވެރިއަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:10 ގައި ކަމަށާއި ލޯންޗު ބަންޑުން ޖެހުނު ވަގުތު ލޯންޗުގައި ތިބީ 2 ދިވެހިންނާއި 4 ބިދޭސީންކަމަށެވެ. ލޯންޗުގައި އެ ވަގުތު ތިބީ ހުސް ފިރިހެނުންނެވެ.

ލޯންޗް ބަންޑުން ޖަހާލިއިރު، ލޯންޗްގައި ދެން ތިބި މީހުންނަށް ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު، އެ މީހުންގެ ހާލު އެހާ ސީރިއަސް ނޫންކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މަސްބާނަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޑިންގީ ފަރަކާއި މާ ބޮޑަށް ކައިރިކޮށްލެވުނު ގަޑިއެއްގައި ޖެހި ރާޅެއްގެ ސަބަބުން ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލައިގެންނެވެ. މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދަކީ ދ އަތޮޅަށް މޫސުން ރަނގަޅު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ފަރުމައްޗާއި ލޯންޗު މާބޮޑަށް ގާތްކުރުމުން ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ.

ކުޑަހުވަދޫ ކަނޑުއޮޅިން ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން ވެސް ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް