އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ްސްޓެމް ފެސްޓް 2019

ސްޓެމް ފެސްޓް 2019 ފަށައިފި

  • ކުރިއަށް ދާނީ ނޮވެމްބަރ 8 އަދި 9 ވަނަ ދުވަހަށް

ކ. މާލެ | 8 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 18:56 | 3,654

އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޓެމް ފެސްޓް 2019 ބާއްވައިފިއެވެ.

ސްޓެމް ފެސްޓް 2019 އަކީ ވިމެން އިން ޓެކްގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ސައިންސް، ޓެކްނޮލޮޖީ، އިންޖިނިއަރިންގ އަދި މެތަމެޓިކްސްގެ ދާއިރާއިން އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ފެސްޓިވަލެކެވެ. ސްޓެމް ފެސްޓިވަލް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ 2019 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދުއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކު ސަރަޙައްދުގައި ކުރިއަށް ދާ މިހަރަކާތުގައި ޖުމްލަ 20 ފަރާތަކުން ސްޓޯލް ހުޅުވާފައިވެއެވެ.

މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިމެން އިންޓެކްގެ ނައިބު ރައީސް ނިއުމާ ފާއިޒް ބުނީ ސްޓެމްފެސްޓުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ސައިންސް، ޓެކްނޮލޮޖީ، އިންޖިނިއަރިންގ އަދި މެތަމެޓިކްސްގެ ދާއިރާގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކަކާއި ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލާނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. ނިއުމާ ބުނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިފަދަ ފެސްޓިވަލްއެއް ބޭއްވުމަށް ގަސްދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި މިއަށް ވުރެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އަންނަ އަހަރުގެ ފެސްޓް ބޭއްވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އާއްމުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށް ނިއުމާ ބުނީ ސްޓާރޓްއަޕް ކުންފުނިތަކުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދެމުން ނިއުމާ ބުނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މަންސާ ޓޯކްގެ ނަމުގައި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އެއް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕެނަލްގައި ތިއްބަވާނީ ސައިންސް، ޓެކްނޮލޮޖީ، އިންޖިނިއަރިންގ އަދި މެތަމެޓިކްސްގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތްތައް ކަމަށް ވެސް ނިއުމާ ބުންޏެވެ. މި ޓޯކްގައި ސައިންސް، ޓެކްނޮލޮޖީ، އިންޖިނިއަރިންގ އަދި މެތަމެޓިކްސްގެ ދާއިރާއަށް އޮތް ޑިމާންޑާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ހަތަރަކުން ހަޔަކަށް ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކު ސަރަޙައްދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދާނީ ނޮވެމްބަރ 8 އަދި 9 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.