ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
އުމްރާގެ އަޅުކަން

އުމްރާވެރިންގެ އަތުން ރިޕީޓާސް ފީ ނެގުން ހުއްޓާލައި އަގުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް!

  • ދެން ވިސާ ފީގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ އުމްރާވެރިންގެ އަތުން ނަގާނީ 300 ރިޔާލު
  • ތަފާތު އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ވިސާ ނަންގަވާއިރު އެފަރާތްތަކުން ދޭ ހިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކުން އިތުރު ފައިސާ ނެގުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާނުގައިވޭ

ކ. މާލެ | 6 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 19:39 | 2,966

އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ދިވެހި ރާއްޖެއިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދާ އުމްރާވެރިންގެ ވިސާ ޖެހުމަށް ނަގާ އަގުތަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މީގެ ކުރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ރިޕީޓާސް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އައި 2000 ރިޔާލު (8242 ރުފިޔާ) ނުނަގާގޮތަށް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ވުމުގެ ސަބަބުން ދެން ވިސާ ފީގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ އުމްރާވެރިންގެ އަތުން ނަގާނީ 300 ރިޔާލު (1236 ރުފިޔާ) ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރަށް އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އެންބަސީން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ތަފާތު އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ވިސާ ނަންގަވާއިރު އެފަރާތްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކުން އިތުރު ފައިސާ ނެގުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެއީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން އަންގައިގެން ނަގާ ފީތަކެއް ނޫންކަމަށްވެސް ސައުދީ އެމްބަސީން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.