ބުދަ 11 ޑިސެންބަރު 2019
02 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ކުޅިވަރު - ސްޕެނިޝް ލަލީގާ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ: މެސީގެ ދެ ލަނޑާއެކު ބާސާއިން ވަލޮޑޮލިޑް ބަލިކޮށްފި

  • ވަލޮޑޮލިޑްގެ މައްޗަށް ބާސާ ކުރިހޯދީ 1-5 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 30 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 09:36 1,976

ބާސާ އަދި ވަލޮޑޮލިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ލިއޮނެލް މެސީގެ ދެ ލަނޑާއެކު ބާސެލޯނާއިން ރެއާލް ވަލޮޑޮލިޑް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވަލޮޑޮލިޑްގެ މައްޗަށް ބާސާ ކުރިހޯދީ 1-5 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބާސާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލެންގްލެޓެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ބާސާއިން ދިޔައީ ވަލޮޑޮލިޑްގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ހަމަލާތައް އުފައްދަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ބާސާއިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދަނިކޮށް 15 ވަނަ މިނެޓުގައި ކިކޯ އޮލިވަސް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން ވަލޮޑޮލިޑުން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ދެޓީމު އެއްވަރުވެފައި ވަނިކޮށް، ބާސާއިން އަނބުރާ ލީޑު ހޯދީ 29 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު ކެޕްޓަން މެސީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ އާޓޫރޯ ވިޑާލްއެވެ.

ބާސާއިން ލީޑު ފުޅާކުރީ 34 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން މެސީއެވެ. މިއީ އޭނާގެ ކެރިޔަރުގައި ކާމިޔާބުކުރި 50 ވަނަ ހިލޭ ޖެހުމެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެންވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ ބާސާއިންނެވެ. ބާސާގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު 75 ވަނަ މިނެޓުގައި އިވާން ރަކިޓިޗްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ މެސީއެވެ.

ބާސާގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު 77 ވަނަ މިނެޓުގައި މެސީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ސުއަރޭޒްއެވެ. މި ލަނޑާއެކު ސުއަރޭޒް ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު 27 ޓީމު ކޮޅަށް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ބާސާއިން ވަނީ ކުޅުނު 10 މެޗުން 22 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ވަލޮޑޮލިޑް އޮތީ ކުޅުނު 11 މެޗުން ލިބުނު 14 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ނުވަ ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް