އަންގާރަ 19 ނޮވެންބަރު 2019
06 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 22
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުހީ

ސިވިލް ސާވީސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަހުލާގު ދަށް: ސީއެސްސީގެ ރައީސް

  • ގިނަ މުވައްޒަފުން ފަރުވާ ކުޑަ ޝަކުވާ ލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވީ
  • އުއްމީދަކީ އެއްވަން ކޮމިޝަނަށް ވެގެން ދިޔުން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 09:22 12,899

ސިވިލް ސާވީސް ކޮމިޝަން ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސިވިލް ސާވީސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތުގެ އަހުލާގު ދަށް ބައެއް ކަމަށް ގަބޫލޫކުރައްވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސިއޭސްސީގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ސިވިލް ސާވީސްއަކީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި މީހުން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، ހިދުމަތް ދެމުންދާ މަދުބައެއްގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރު ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވިޔަސް ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ރަނގަޅަށް ހިދުމަތް ދެމުންދާ ގާބިލު ބައެއް ކަމަށެވެ.

އެކަން ސާބިތުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ސިވިލް ސާވީސްއިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާތަކުން ކަމަށް ޑރ. ޝަމީމް ހާމަކުރެއްވިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު އެ އިދާރާއިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި 65 ޕަސެންޓް މީހުން ވަނީ ސިވިލް ސާވީސް އިން ދެމުންދާ ހިދުމަތާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ސިވިލް ސާވީސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިކަން ނުބަހައްޓާ ގިނައިރު ބޭރުގައި އުޅޭ ބައެއް ކަމަށް އާއްމުކޮށް ވާހަކަ ދެކެވޭއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ މަސައްކަތުގެ އަހުލާގު ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިއީ ގައުމީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަދަބު ސަދަބު މަސައްކަތުގެ އަހުލާގަކީ ސްކޫލު ނިމިގެން މީހާ މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް ނިކުންނަ އިރު ނުވަތަ ހަޔާތަށް ކުރިމަތިލާއިރު އަށަގަންފެއި ހުންނަން ޖެހޭ ހެޔޮ އާދަތަކުގެ ވާހަކަ މިދެކެވެނީ.

~ ޑރ. އަލީ ޝަމީމް~ ސީއެސްސީގެ ރައީސް ~

މަސައްކަތުގެ އަހުލާގު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭކަމުގެ މުހިއްމުކަން ބަޔާންކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތު ގަޑީގައި ހެޔޮގޮތުގައި ވަގުތު ބޭނުންކޮށް ހިންގުންތެރިކަން ރަނގަޅުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންވެސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ މަހައުލުގައި އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ބަލައި ސުޕަވައިޒް ކުރުމަށް ޝަމީމް ވަނީ ގޮވައިލާފައެވެ.

ސިވިލް ސާވީސްގެ އިދާރާތަކަށް ގުޅާއިރު ފޯނު ނުނަގާ ޝަކުވާ ބޮޑުވެގެން މިހާރު ހުރިހާ މިނިސްޓްރީ ތަކެއްގެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޯލް ސެންޓަރުތައް ގާއިމް ކުރެވި އަބަދުހެން ގުޅޭނެ ނަަންބަރެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި، ސިވިލް ސާވީސްގެ އުއްމީދަކީ ސާކް ގައުމު ތަކުގެތެރެއިން އެއްވަނަ ސިވިލް ސާވީސް ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ކޮމިޝަން ވެގެންދިޔުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް